Gie Goris transgendert naar madame Soleil.

MO*

De canon is een val, trap er niet in

Te oordelen aan wat ik op Facebook zie voorbijkomen, is zowat het hele politieke spectrum regelrecht in de fuik van De Wever gelopen. Om de volgende Vlaamse gewest- en gemeenschapsregering een echt identitair-ideologische grondslag te geven, ging de N-VA voorzitter eerst opzichtig zitten praten, doorpraten en nog eens praten met Vlaams Belang, de enige partij die qua Vlaams identititeitsdenken nog restrictiever en rechtser is dan de N-VA zelf. Vervolgens schreef De Wever een Startnota en hij liet die publiceren, zodat de twee andere partijen die uiteindelijk aan de tafel gevraagd werden vanaf het eerste moment wisten dat discreet onderhandelen een opdracht voor christendemocraten en liberalen is, niet voor Vlaams-nationalisten.

Ik hou niet van Gie Goris. De man maakt telkens opnieuw de fout om feiten te koppelen aan intentieverklaringen. In de aanhef van zijn artikel die je hierboven kan lezen, doet hij het tweemaal.

Hij stelt dat De Wever is gaan praten met het vlaams blok. Dat is een feit. En dan schuift hij De Wever een intentie in zijn schoenen: De Wever deed dit om de regering een identitair-ideologische grondslag te geven. Hoe weet Goris dat dit de bedoeling van De Wever is ? Ik denk dat De Wever ook zonder gesprekken met het vlaams blok het thema identiteit op de agenda zou geplaatst hebben. Tenslotte is dat thema belangrijk geweest in de verkiezingsuitslag. De Wever zou de verkiezingsuitslag negeren als hij dat thema niét op de agenda zou geplaatst hebben. Maar Goris is een smeerlapje: door het thema te verbinden met het vlaams blok, maakt hij het al dadelijk verdacht en situeert het in de sfeer van extreem rechts en nazisme.

Goris dicht De Wever een tweede intentie toe: hij wil dat de andere partijen weten dat discretie wel van hen gevraagd wordt, maar niet van de n-va. Goris suggereert dat dit smerig is van de n-va. Dat is klinkklare nonsens. Tot het moment dat De Wever besliste om te pogen om met de cd&v en de liberalen een regering te vormen, is hij buitengewoon discreet geweest. Waarom heb ik van de kant van cd&v en de liberalen nog niet gehoord dat ze zich gestoord voelen door het openbaar karakter van de nota van De Wever ? Maar het is nog erger: Goris liegt gewoon: de nota was voor ze werd uitgebracht al doorgesproken met de cd&v en de liberalen, en beiden hadden zich akkoord verklaard om op basis van die nota gesprekken te beginnen. Eigenlijk is deze nota dus geen n-va nota. Er is dus totaal geen sprake van indiscretie. Ik kan niet geloven dat Goris dat niet wist. Het is in alle media aan bod gekomen. Goris is een malafide leugenaar. Eigenlijk zou dit voldoende moeten zijn om nooit meer iets van Goris te lezen.

Goris gaat verder met zijn intentieverklaringen. Blijkbaar kan hij gedachten lezen, althans die van De Wever, als hij stelt dat De Wever – en natuurlijk moet nu ook Francken vernoemd worden, want die haalde veel stemmen – de canon in de nota heeft gezet om de aandacht af te wentelen van de sociale aspecten. Waarschijnlijk heeft De Wever wel voorzien dat die canon stof zou doen oplaaien en een bende idioten in de pen zou doen kruipen, maar als de nota als basis voor onderhandelingen is goedgekeurd door de andere partijen, wat is dan het nut van al die heibel ? Of denk je nu echt dat De Wever de illusie koesterde dat Almaci enkel de canon zou opmerken, en de stop van sociale woningen zou vergeten ?

Het allerergste is de bij politiek correcte smeerlappen zoals Goris, steeds weerkerende tegenstelling tussen identiteit en armoede. Wil iemand mij eens uitleggen hoe aandacht voor identiteit armoede veroorzaakt ? Integendeel: een gebrek aan aandacht voor identiteit, vergroot de kans op armoede.

Waar gaat het over ?  De enige manier om binnen het kapitalisme – Goris is zo bezig met de n-va, dat hij het kapitalisme als kwaad uit het oog verliest – iets te doen aan armoede is solidariteit. Solidariteit veronderstelt een gemeenschap. En gemeenschap veronderstelt een gemeenschappelijke identiteit. Als je die niet hebt, verdwijnt de grond voor solidariteit. In mijn boek Eutopia ga ik daar dieper op in. De Wever heeft dus gelijk als hij een gemeenschappelijke identiteit belangrijk vindt om de sociale zekerheid te handhaven. Niet De Wever ondergraaft de sociale zekerheid, maar idioten zoals Goris die een radicale multiculturele samenleving aanhangen waarin allerlei identiteiten naast mekaar leven.

Nu is het wel zo dat De Wever vanuit zijn volksnationalisme een andere invulling geeft aan de vorm van een sociale zekerheid dan het socialisme dat tot nu toe die vorm bij ons heeft bepaald. De Wever sluit meer aan bij de Angelsaksische visie. Ik kan daar hier niet verder op ingaan. Maar al uit het beleid van de vorige regering blijkt dat het pertinent niet juist is dat De Wever niet begaan is met de armoede. Hij zoekt wel andere manieren om er iets aan te doen. Er zijn voor-en nadelen, zowel aan het socialistische als aan het Angelsaksische model. Persoonlijk kies ik niet voor het model van De Wever. Maar het is niet correct om hem hardvochtigheid te verwijten. Goris zegt dat De Wever een koude samenleving wil. Nog maar eens een intentieverklaring. Uit niets blijkt dat dit zo is. Goris liegt voor de zoveelste maal. 

Let op: ik ben het in veel zaken niet eens met De Wever. Ik heb al gezegd dat ik zijn visie op sociale zekerheid niet deel. En ik denk dat zijn canon een schot naast de roos is. Ik ben tegen nationalisme en dus ook tegen het vlaams volksnationalisme van De Wever omdat een nationalistisch gemeenschapsgevoel altijd iets kunstmatigs is. Zeker in het onland belgië. En ik ben er van overtuigd dat de globalisering en de migratie elke basis voor een nationaal gemeenschapsgevoelen wegnemen, overal, niet enkel in belgië. Je kan zoveel canons in het onderwijs integreren als je wil, onze Turken en Marokkanen zullen zich nooit Vlaming voelen omwille van de Guldensporenslag. De tendens is nog veel dramatischer: de islam evolueert in belgië naar een alternatieve samenleving.

Ik denk dus dat De Wever een achterhoedegevecht levert als hij streeft naar een Vlaamse identiteit. 

Principieel ben ik voor een multiculturele samenleving. Maar deze samenleving zoals ze zich nu voordoet leidt naar de ondergang van de sociale samenleving. Ik ben er van overtuigd dat een waardevolle multiculture samenleving binnen het kapitalisme niet mogelijk is. Want het kapitalisme draait op alle vlakken op concurrentie, en in een multiculturele samenleving dus op concurrentie tussen culturen. Op dit ogenblik is de multiculturele samenleving iets wat ik vaststel. Ik streef er niet naar, en ik vecht er niet tegen. Zo’n gevecht heeft geen zin. Ik zoek middelen om ook in zo’n samenleving gemeenschappen te vormen die solidariteit kunnen organiseren. En dat is dus niet meer de staat. Goris streeft naar een multiculturele, diverse samenleving, maar heeft geen enkel benul van de consequenties er van voor de strijd tegen de armoede. Hij is niet enkel een leugenaar, smeerlap , maar ook dom, en in al zijn linkse retoriek, spreidt hij het bedje van het koudste kapitalisme. Triestige figuur.

PS Ik ken Gie Goris niet persoonlijk. Misschien is hij een heel aimabele persoon. Maar als het over de n-va gaat, verliest  hij elke pedaal van de intellectuele eerlijkheid. Ik haat intellectuele oneerlijkheid. Je kan je vergissen. Ook ik. Maar ik zal me nooit met opzet vergissen. Maar ja, wat kan je van een nep linkse, politiek correcte nuttig idiote belgicist eigenlijk nog verwachten ? 

PS. Is “nep linkse, politiek correcte nuttig idiote belgicist” een scheldwoord ? Als ik het walgelijk zou noemen – wat ik niet doe, maar wat het wel is – dan zou het misschien een scheldwoord zijn, maar zoals ik het nu stel is het gewoon een beschrijving van een verschijnsel. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *