Is identitair denken per definitie rechts ?

Doorbraak

Schaft Vlaanderen zich af ?

Vlaanderen zonder identiteit: de dystopie van de kosmopolitische elite.

De kosmopolitische elite kokhalst van de Vlaamse identiteit. De deconstructie van onze identiteit moet eindigen in een dystopie van een gemeenschap met vele identiteiten, zonder gemeenschappelijk verleden, zonder een gedeeld verhaal.

Eerder al heb ik aangegeven dat de canon van De Wever een vergissing is. En ik heb niets met een romantische Vlaamse identiteit. Ik denk zelfs dat de kosmopolitische poco elite gelijk zal krijgen: de identiteit gebonden aan een staat zal vroeg of laat verdwijnen. Maar ze zien het probleem niet dat zich dan stelt.

Laat me even racistisch worden. Die poco’s zijn een ras dat wat gestudeerd heeft, een andere taal kan broebelen, en wat reizen heeft gemaakt… en daardoor gelooft dat het superieur is aan de achterlijken zonder zwaar diploma, de eentaligen (Nederlands eentalig, want Franse eentaligheid is geen probleem voor hen ! ), en de mensen die niet verder dan Frankrijk en Oostenrijk zijn geraakt. En dat superieur ras kan het zich inderdaad permitteren om een nationale identiteit te minachten, omdat het financieel solidariteit niet nodig heeft. Verder zal blijken waarom ik dit zeg. Het is dan wel raar dat ze enkel de Vlaamse identiteit minachten, en niet de belgische.

Ik ben tegen alle nationalisme. Maar dan denk ik in een relatief verre toekomst, en ga uit van een wereld zonder kapitalisme. Daar moeten we naar streven, maar ondertussen leven we in een andere werkelijkheid, en met mensen die in die werkelijkheid proberen te overleven. Ja, dat zijn die eentaligen zonder zwaar diploma.

Identiteit is inderdaad gelaagd. Je identiteit wordt gevormd door je DNA; afkomst en familie – opvoeding; levensovertuiging (godsdienst-atheïsme) enz….En ja, ook door de regio waarin je bent geboren en opgegroeid die zelf ook een identiteit heeft door een gezamenlijke taal, geschiedenis… Of willen die poco’s misschien beweren dat een Griek helemaal dezelfde identiteit heeft als een Noor ? Uiteraard hebben Grieken gedeeltelijk een gedeelde identiteit, maar wie ontkent dat er ook een verschil is dat samenhangt met de identiteit van de regio is ofwel ziende blind, of een smeerlap die bereid is om te liegen om gelijk te halen.

Maar een mens heeft ook nog een andere identiteit. Hij is ook ondernemer of werker, rijk of arm, leidinggevend of onderdaan. 

Een aantal van die factoren (zoals dna) bepalen mijn eigenheid als individu. Maar andere heb ik gemeen met andere mensen. Bijvoorbeeld dat ik Vlaming ben. Nu weet ik wel dat de poco’s zeggen dat die identiteit niet bestaat, of dat ze zich absoluut geen Vlaming voelen, maar of je het nu wenst of niet; wil weten of niet: het feit dat je in Vlaanderen bent geboren en opgegroeid, heeft voor een stuk je zijn bepaald. 

Die gemeenschappelijke factoren zijn belangrijk want ze bepalen niet enkel mijn identiteit, maar maken ook dat ik tot een gemeenschap behoor. Proletariërs aller landen verenigt u !

Wie de gemeenschappelijke identiteiten afpakt van de mensen, pakt hen ook hun gemeenschappen af en verengt ze tot individuen. Het is een doorgedreven liberalisme. En dan denken die poco’s van zichzelf dat ze links zijn ! De Wever denkt in termen van volk. Je kan daarover discussiëren. Maar het volk is in ieder geval wel een gemeenschap. Vergeleken met de liberalen (en de poco’s) is De Wever serieus links.

Ja maar zeggen de poco’s: wij behoren tot de gemeenschap van de mensheid. Dat is kosmopolitisme. Ik vind dat mooi, maar tot nu toe heeft de kosmopolitische gemeenschap nog geen enkel sociaal project tot stand gebracht. Of ken jij een wereldwijde sociale zekerheid of solidariteit ? Ja, er is moment-gebonden wereldwijde liefdadigheid, maar dat is iets anders. Het enige wat wereldwijd is, is de globalisering en dat is een economisch kapitalistisch gebeuren.

Dus laat ons toch ook maar “tussenniveaus van gemeenschappen” aanvaarden, en cultiveren.

Wat is er dan mis met een Vlaamse gemeenschap ? Mensen die even dom en kwaadaardig zijn als Laurette Onkelinx beginnen dan altijd over de collaboratie. Ja, dat is een zwart hoofdstuk in de Vlaamse geschiedenis. Maar zelfs al zou die collaboratie door de hele Vlaamse gemeenschap zijn gevoerd – wat niet zo is -, dan verandert dat niets aan de zaak. Mag ik even herinneren aan de belgische vlag die wapperde in Congo toen daar negerhandjes werden afgekapt ? Of de Franse vlag bij de massamoorden door de Fransen in Algerije ? Of heeft ook Nederland geen geschiedenis van kolonisatie ? Net zoals ieder mens kent ook een gemeenschap haar zwakke of slechte momenten, en die mogen zeker niet verdonkeremaand worden, maar mag een mens die ook iets goed heeft gedaan daar fier op zijn ? Dat geldt ook voor een gemeenschap. Ook voor de Vlaamse. En wat dat recht op fierheid betreft wil ik graag wijzen op het feit dat Vlaanderen nu al decennialang belgië economisch recht houdt, en een gulle solidariteit met Wallonië heeft getoond. Misschien moeten de poco’s dat ook even in rekening brengen ?

Als je in de belgische constructie een Vlaamse gemeenschap aanvaardt, aanvaard je ook een Vlaamse identiteit. En ja, die ligt niet vast. Door de migratie zal de Vlaamse identiteit evolueren. Daar is op zich niets mis mee. 

Ik heb al gezegd dat ik inderdaad denk dat identiteiten, gebonden aan staten (of deelstaten) zullen verdwijnen. Ik denk dat dit een goede zaak is. Daarmee zullen ook de staten als gemeenschappen verdwijnen, en daarmee ook de grond voor solidariteit op niveau van de staat. De échte linksen – van de poco’s verwacht ik niets – zouden zich daarop moeten voorbereiden, want dat wil zeggen dat andere gemeenschappen dan de staat dan solidariteit zullen moeten organiseren. Het is voer voor sociologen om uit te vissen welke gemeenschappen dat zouden kunnen zijn. Ik besteed er veel aandacht aan in mijn boek Eutopia dat je op deze website gratis kan lezen en/of downloaden.

Maar ondertussen zijn we nog niet zo ver. Door de groeiende radicale islam wordt er nu al een wig gedreven in het mentale draagvlak voor solidariteit op Vlaams en belgisch niveau, maar je kan niet stellen dat we zo ver zijn dat het nu al onmogelijk is om die solidariteit te organiseren. Laat ons dus voorlopig nog maar de Vlaamse gemeenschap en dus ook de Vlaamse identiteit cultiveren. Het individualisme tiert al welig genoeg. Voor mij is het verbijsterend dat die kosmopolitische poco’s van zichzelf denken dat ze links zijn. Eigenlijk is hun kosmopolitisme enkel mogelijk omdat ze bij de vermogenden horen en de solidariteit van de gemeenschap niet nodig hebben, al profiteren ze er wel graag van. Zo creëren ze twee nieuwe gemeenschappen: die van de zelfbedruipende rijken, en die van de proletariërs. Ze geven Marx gelijk, maar staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het is een bende rechtse ondergravers van de solidariteit. Dat ze die in woorden aanhangen en zelfs sociale wetsvoorstellen indienen of steunen, verandert daar niets aan. Het is gewoon zelfbedrog.

Vermits het de mensen met een diploma zijn, kan ik hun aangeboren intelligentie niet ontkennen. Vanwaar dan die domheid ? Er is zeker ideologische blindheid. Maar misschien zijn ze gewoon geïndoctrineerd door de belgicistische propaganda die door het koningshuis en het belgische grootkapitaal wordt gevoerd om dit onland te redden. Dan is het een kwestie van manipulatie. Als zelfs de intellectuele elite zich laat manipuleren, ziet de toekomst er echt niet goed uit.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *