Voor een nieuw media-landschap

Doorbraak

Johan Sanctorum

Sloop eindelijk eens die Reyerstoren… … en het instituut eronder

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord heeft zoals bekend een aantal onprettige verrassingen in petto voor de VRT. 2,4 miljoen euro vet wegsnijden per jaar, tot in 2024, naast een aantal duidelijke vingerwijzingen dat de publieke omroep zich meer met de Vlaamse identiteit moet bezig houden, en journalisten wat terughoudender mogen zijn wat betreft hun persoonlijke politieke overtuiging.

Laat me om te beginnen al dadelijk doen opmerken, dat ook Sanctorum het niet eens is met de visie van de n-va op de vrt. De n-va wil de vrt gebruiken om de Vlaamse identiteit te versterken. Ik ben het eens met Sanctorum dat een openbare omroep daar niet voor dient.

Maar een openbare omroep dient ook niet om links gedachtengoed te verspreiden. Ik ben fanatiek voor het verspreiden van links gedachtengoed, – ik doe niets anders – maar ik erger me dood als De Vadder in De Afspraak op vrijdag weer eens één n-va-er tegenover twee fervente tegenstanders heeft gezet, die dan hun best doen om de n-va-er af te maken. Daarbij kiest De Vadder dan ook nog de kant van de tegenstanders en probeert de n-va-er woorden in de mond te leggen die hij niet gesproken heeft. Dat is gewoon niet eerlijk. Ik nodig jullie uit om eens vanuit die hoek ook naar, bijvoorbeeld, Terzake en De Afspraak te kijken.

Natuurlijk zou je kunnen stellen dat een openbare omroep de mening van het overgrote gedeelte van de bevolking op de eerste plaats mag/moet zetten. Als je dan aanneemt dat na 1968 er een (lange) periode is geweest, waarin het linkse denken de hoofdstroom was (daarover kan je discussiëren, maar laat het ons nu aannemen), dan zou je op die basis kunnen verantwoorden dat de vrt vooral linkse boodschappen uitzond. Maar wie vanuit die redenering vertrekt, moet ook aannemen dat er nu in Vlaanderen vooral rechts gedacht wordt (anders betekent de verkiezingsuitslag niets), en dat de vrt nu dus vooral rechtse boodschappen de Vlaamse wereld moet insturen.

Ik zou die rechtse boodschappen verschrikkelijk vinden. Maar als ik ze niet wil, moet ik  vanuit intellectuele eerlijkheid ook de vrt als links propagandamiddel afwijzen, precies omdat het een openbare omroep is, draaiend op belastinggeld.

Sanctorum heeft natuurlijk niet in alles gelijk. Bijvoorbeeld zijn kritiek op Martine Tanghe deel ik niet. Maar zijn basisvisie is juist: een openbare omroep is er niet om de bevolking politiek op te voeden. Het eerste wat dictators doen als ze de macht grijpen, is de bezetting van TV- en radiostudio’s om het denken van de bevolking naar hun pijpen te laten dansen. En als je er op doordenkt is een openbare omroep die pretendeert neutraal te zijn, maar dat niet is, een vorm van manipulatie: hij beïnvloedt het denken van de mensen, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Ik haat manipulatie. Een openbare omroep mag geen politiek middel worden. Ook niet als de politiek democratisch zou georganiseerd zijn. Of zou je aanvaarden dat het staatsblad politiek gekleurd zou zijn ?

De idee van Sanctorum om het media-landschap om te bouwen naar Nederlands model is dus waardevol. Ik denk zelfs dat ook de krantenwereld naar dit model zou kunnen georganiseerd worden. Ik heb heimwee naar de tijd van Het Volk dat van christelijk linkse strekking was, de socialistische De Morgen, het liberale Laatste nieuws, en de Vlaamse De Standaard. Die krantenbestaan nog, behalve het Volk, maar ze hebben hun ideologische eigenheid verloren. Dat maakt het gemakkelijker om met een verborgen agenda de mensen te manipuleren. Als je vroeger Het Volk las, wist je waar die krant voor stond, en het was gewoon onmogelijk dat er in die krant iemand stiekem liberale ideeën zou verdedigen onder het mom van vakbondsdenken. Op dit ogenblik gebeurt dit soort geintjes voortdurend.

Net zoals voor het tv-en radiolandschap zou het goed zijn dat ook de kranten niet echt verbonden zouden zijn met politieke partijen. Ze moeten geen ledenbladen worden. Dat er een zekere band zou zijn, zal waarschijnlijk niet helemaal te vermijden zijn. Maar dat mag geen reden zijn om de denkpiste van Sanctorum af te schieten.

Deze hertekening van het medialandschap zou ook de commercialisering van de berichtgeving tegen gaan. Op dit ogenblik zijn alle kranten puur commerciële ondernemingen, in dienst van het liberalisme en de winst. De hertekening zou VTM doen opdoeken. Ik haat VTM.

Natuurlijk dreigt dan weer het gevaar van verzuild denken. Wie slechts één krant koopt, leest enkel nog de strekking van die krant. Dat is niet goed voor de openheid van geest. En vermits een krant geld kost, zou het voor veel mensen gewoon niet mogelijk zijn om zich op verschillende kranten te abonneren. Maar daar zijn oplossingen voor. Nu al vind je op internet de mogelijkheid om voor aparte artikels te betalen, zodat je geen duur algemeen abonnement moet nemen. Je zou ook elke krant kunnen verplichten om alle hoofdredactionele commentaren van de andere kranten te publiceren.

Tenslotte ben ik ook blij dat Sanctorum er aan gedacht heeft om te vermelden dat die verschillende TV-zenders wel allemaal de grondprincipes en waarden van onze rechtstaat moeten respecteren. Zo zijn we dan al op voorhand verlost van islamitische zenders.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *