Bij een communicatieverantwoordelijke heeft het virus niet de longen, maar de hersenen aangetast.

VRTNWS

Inge Jooris

Nee, de coronamaatregelen zijn niet solidair: niet tegenover onze kinderen, ouderen of stervenden

“Nee, de coronamaatregelen zijn niet solidair”, zegt Inge Jooris. Niet tegenover onze kinderen, niet tegenover onze ouderen, onze stervenden of onze zelfstandigen. “Ik zie de randschade groeien”, schrijft ze.

Inge Jooris is communicatieverantwoordelijke bij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Ze is nog woordvoerder voor Groen geweest. Ze schrijft deze opinie in eigen naam.

Om te beginnen met die Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Dat is een broeinest van de Dansaert Vlamingen, genoemd naar de Dansaertstraat waarin de Koninklijke Vlaamse Schouwburg gelegen is. Die Dansaert Vlamingen vormen een intellectuele, internationaal geörienteerde elite die de band met de gewone Vlaming totaal verloren is. Nog niet zo lang geleden las ik een uitspraak van zo ’n Vlaming die het fantastisch vond dat hij in de voormiddag gepraat had in het Engels met een Amerikaan, in het Frans met een Brusselaar, ’s namiddags in het Duits met een Jood, en ’s avonds in het Marokkaans met een Marokkaan. Dat was voor hem een bewijs van de waarde van de multiculturele samenleving. Met een Vlaming had hij niet gesproken. En hij besefte ook totaal niet hoe geprivilegieerd hij was door zijn intellectuele talenten die hem toelieten om meertalig te zijn. De overgrote meerderheid van de mensen heeft die talenten niet. Vreemde talen zijn voor hen een last. Praat eens met een leraar in het beroepsonderwijs… Voor die gewone man met de pet in de straat is de multiculturele samenleving een last. Maar mijn Dansaert Vlaming zit in zijn ivoren toren en kijkt minachtend neer op die gewone mens en beschuldigt hem van fascisme en racisme. Dàt is de nep linkse politiek correcte onnuttige idioot waar ik het wel eens over heb.

Als Inge Jooris mag gezien worden als een prominente woordvoerster voor groen, is het erg gesteld met groen. Want dan is alles wat ik hierboven gezegd heb ook van toepassing op groen. Ik vermijd hier bewust de term “groenen”, want natuurlijk zijn er ook wel mensen met een groen hart op de juiste plaats. Maar Inge Jooris hoort daar niet bij.

Ja, ze heeft de mond vol met solidariteit. Maar ze weet gewoonweg niet wat solidariteit is. Daarom is ze een idioot. Idioten spreken veel en weten dan niet waar ze het over hebben.

Maar goed, ik ga hier geen tractaat schrijven over het begrip solidariteit. Laat me het woord solidariteit maar gebruiken in de betekenis die Jooris er aan geeft.

Is er in de coronamaatregelen een gebrek aan solidariteit met onze kinderen ? Om zeker correct te zijn wil ik Jooris hier letterlijk citeren: de maatregelen zijn niet solidair tegenover onze kinderen. Afgezien van het krakkemikkig Nederlands dat een blamage is voor een woordvoerster, waar gaat het over ?

Jooris vindt het niet solidair dat onze kinderen worden opgehokt (haar woorden ! ) terwijl ze amper iets van de ziekte ondervinden. Voor een intellectuele is het onaanvaardbaar dat Jooris niet weet dat ook kinderen die zelf niet ziek zijn het virus kunnen overdragen. Kinderen worden nu dus opgehokt omdat ze een gevaar kunnen zijn voor anderen. Kinderen kunnen dus op school het virus oplopen en dan overdragen op, bijvoorbeeld, hun ouders… Als Jooris dit wél weet, is het nog erger, want dan verzwijgt ze een essentieel element om haar stelling kracht bij te zetten. Dat is geen idiotie meer, maar misdaad. Dat ze dan ook nog de klimaatcrisis er bij haalt is van een grenzeloze belachelijkheid. Maar erger nog: het getuigt van een even grenzeloos fanatisme.

Dan gaat het over kinderen in probleem gezinnen. Ja, voor die kinderen is de ophokplicht (woord van Jooris) natuurlijk meer nefast dan voor kinderen in “normale” gezinnen. Maar waaruit zou dan de solidariteit moeten bestaan waar Jooris voor pleit ? Normaal zou je zeggen dat de sterkeren solidair moeten zijn met de zwakkeren. Wil Jooris dan zeggen dat de kinderen uit “normale” gezinnen ook maar even moeten doen alsof ze in probleemgezinnen leven ? Concreet: moet een kind in een normaal gezin dat wél een computer heeft dan even die computer opzij zetten en de kansen die die computer het geeft om de ophok tijd nuttig door te brengen laten schieten om niet nog meer voorsprong te nemen op de kansarme gezinnen ? 

Solidariteit dient niet om de sterkere op het niveau van de zwakkere te brengen, maar andersom: om de zwakkere op het niveau van de sterkere te brengen. Leg me nu eens uit hoe de solidariteit van Jooris spoort met echte solidariteit. Of heeft Jooris een wonderstafje dat die kinderen in een probleem situatie plots uit hun problemen haalt. Wat voor een nonsens lult die Jooris uit haar nek ?

En nu word ik echt kwaad. Want Jooris heeft het over de ouderen die statistisch gezien in een rusthuis nog twee jaar leven en dan zeven maanden van die twee jaar in eenzaamheid zouden moeten doorbrengen. En ze stelt de vraag: wie kiest daarvoor ? Daarmee suggereert ze dat statistisch gezien die leef tijd eigenlijk niet veel meer voorstelt. Ze zegt het niet, maar het zit er wel in: eigenlijk zou je die mensen beter met het virus laten besmetten en laten sterven… Ja zeg, een mens is geen statistisch gegeven. Van die statistische groep zijn er mensen die nog vele jaren te leven hebben. En misschien zou Jooris zich beter bezig houden met de vraag hoe je de eenzaamheid van die mensen, die niet enkel met het virus te maken heeft kan aanpakken. 

Ja, ik weet het: Jooris heeft het dan over keuzevrijheid. Maar welke keuzevrijheid ? Om al dan niet opgehokt te worden ?  Om al dan niet besmet te worden ?

Ik begrijp niet van mezelf dat ik nog woorden vuilmaak aan de nonsens van een fanatieke, gefrustreerde, nep linkse, politiek correcte onnuttige idioot. De woordvoerster Jooris zou beter haar mond houden. Misschien moet ze uit solidariteit ook maar even proberen om het virus op zichzelf los te laten… Maar dat meen ik niet echt. 

Maar misschien moet Jambon maar eens overwegen om alle subsidies voor die Vlaamse Schouwburg stop te zetten om zo de blamage voor Vlaanderen te vermijden In ieder geval is het feit dat die schouwburg een Koninklijke is, al genoeg om die boel alle steun te ontzeggen.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *