Kan bekering tot domheid leiden ?

Doorbraak

Stijn Ledegen

Racisme is niet blank, niet zwart maar doorzichtig

Het was om 10u ‘s ochtends op een koude regendag dat ik me bijna verslikte in mijn koffie. Niet omwille van het feit dat de koffie te warm of te slap was maar naar aanleiding van het lezen van een opiniestuk over racisme van Darya Safai. Ik was met verstomming geslagen over hoe eenvoudig het hele racisme debat werd geminimaliseerd tot een bijna fait divers. Ik zou dit nog bijna als een accident de parcours hebben beschouwd als ik kijk hoe een mooie route mevrouw Safai heeft afgelegd op professioneel vlak, maar dit is wel iets te kort door de bocht

Ik heb je twee dagen geleden lovend een artikel aangeboden van Darya Safai. Ledegen reageert daar op. Het past dat ik hier ook zijn reactie bespreek.

Stijn Ledegen is een dwaas. Niet omdat hij zich tot de islam bekeerde. Dat is zwakheid. Maar hij is een dwaas omdat hij niet goed kan lezen, en vooral omdat hij niet begrijpt hoe mensen mekaar begrijpen.

Maar eerst dit: beweert Stijn nu dat het qua racisme in Engeland of Duitsland beter is dan hier ? Wil Stijn daarmee zeggen dat wij in Vlaanderen racistischer zijn dan de Engelsen of de Duitsers ? Van Duitsland weet ik te weinig, althans van na de oorlog. Maar als het over Engeland gaat kan ik Stijn wel begrijpen: in dat land heeft de islam inderdaad veel sterker voet aan de grond gekregen dan hier. Waarschijnlijk ligt dat aan het feit dat Engeland als koloniale mogendheid vroeger dan wij hier te maken heeft gekregen met de import van moslims. Dat heeft er toe geleid dat er op dit ogenblik ganse wijken verworden zijn tot moslim enclaves waar de sharia heerst, met islamitische rechtspraak, islamitisch bankieren… en dus ook met gestructureerde schending van de mensenrechten als het over vrouwen, homo’s… gaat. Als Stijn dàt bedoelt als hij zegt dat wij ons moeten spiegelen aan Engeland, moeten we hem zo snel mogelijk opsluiten. 

Stijn kan ook niet goed lezen, want hij beweert dat Darya het racisme helemaal onbesproken laat. Maar in het slot van haar artikel heeft Darya het uitdrukkelijk over het racisme. Misschien is het geen kwestie van goed lezen, maar is Stijn al zo fel moslim geworden dat hij van een leugentje om best wil voor de islam niet vies is. Dat heeft een naam: takyya.

Stijn heeft het over integreren en assimileren. Hij bepaalt integreren als de taal leren en zich aan de wetten houden. Dat is een nogal magere bepaling van integreren. Ik zie daarin geen enkel element van samen leven en gemeenschap vormen. Als dat de islamitische visie op integreren is, kunnen we de multiculturele samenleving als ideaal wel vergeten. 

Assimileren zou betekenen dat migranten hun eigenheid moeten opgeven. Welnu, voor mij moeten migranten zich niet assimileren. Ook assimilatie betekent dat er van multiculturaliteit geen sprake is. Maar de eigenheid van de migrant moet wel fundamenteel gelijklopend zijn met die van de autochtoon. Ik heb het dan over de mensenrechten –  over een basisvisie op mens-zijn. Het is duidelijk dat er op dat vlak serieuze problemen zijn met de islam zoals die zich nu voornamelijk bij ons voordoet, en waarvan de hoofddoek onmiskenbaar een symbool is. Het is Stijn die de hoofddoek ter sprake heeft gebracht.

ik weet niet wat Stijn tot de islam heeft gebracht. Ik heb getuigenissen gelezen van mensen die zich bekeerden tot de islam omdat de islam hen duidelijke vastheid gaf. In het huidige christendom is het persoonlijke geweten belangrijk. Dat maakt dat de morele regelgeving meer plaats laat voor nuances en persoonlijke interpretatie. Dit vraagt natuurlijk een sterkere persoonlijkheid dan wanneer iemand gewoon klare en duidelijke regels moet volgen. Maatschappelijk kan dat persoonlijke geweten een probleem zijn en leiden tot moreel verval omdat te weinig mensen die sterke persoonlijkheid hebben. Maar op zich is het menselijk gezien rijker dan een moraal die die duidelijke regels oplegt. De islam brengt die duidelijke regels en is dus beter aangepast aan de zwakkere persoonlijkheden. Is dat het geval bij Stijn ? Het kan natuurlijk ook zijn dat Stijn al voor hij moslim werd er van overtuigd was dat de vrouw afhankelijk moet zijn van de man en dat homo’s een aanfluiting zijn van gods wil. Dan heeft hij in de islam een ideologische thuis gevonden. 

Maar in ieder geval moet hij als moslim zijn mond houden over racisme, want racisme – in de brede zin van het woord – is ingebakken in de islam, net zoals discriminatie dat is. Of wordt de vrouw en de homo niet gediscrimineerd in de islam ? Misschien moeten we praktijktesten organiseren om te zien of moslims verhuren aan homo’s ?

Stijn is er over verbaasd dat de mensen hem nu anders zien dan voor zijn bekering. Hoe dwaas kan je zijn ? Of wil Stijn beweren dat zijn bekering hem niet veranderd heeft ? Als ze hem niet veranderd heeft, is ze zinloos. Toch beweert Stijn dat hij nog altijd dezelfde is.  In ieder geval heeft zijn bekering Stijn niet gered van dwaasheid.

Maar er is natuurlijk meer. Stel dat ik een goede vriend heb die zich bekeert tot het nazisme… Misschien wil hij toch nog mijn vriend blijven, en misschien wil ik hem niet zo maar laten vallen. Zelfs dan zal ik hem met andere ogen bekijken. Maar als een gewone kennis zich bekeert tot het nazisme heb ik geen enkele reden om nog met die mens om te gaan.

Nu kan je de islam niet zo maar gelijk stellen met het nazisme. Maar er is wel op zijn minst één gelijkenis in die zin dat de islam als ideologie niet-moslims als minderwaardig ziet, net zoals het nazisme de Joden als minderwaardig ziet.

Natuurlijk heb ik het hier over de ideologie. En die valt nooit helemaal samen met de beleving er van en met mens die de ideologie aanhangt. Er zijn zeker moslims die niettegenstaande de ideologie verdraagzaam zijn tegenover andersdenkenden. Je mag een mens dus nooit beoordelen enkel op zijn ideologie. Dat geldt ook voor moslims. Maar dat beekent nog niet dat moslims zo maar mijn vrienden kunnen worden. Stijn al zeker niet.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *