Strijd tegen racisme moet overal gevoerd worden.

MO*

Mariyam Safi

Discriminatie van en geweld tegen Afghanen in Iran is dodelijk

Strijd tegen racisme moet ook in moslimlanden gevoerd worden

Racisme, etnische discriminatie en vreemdelingenhaat kunnen dodelijk zijn, zelfs voor hoogopgeleide mensen. Maar wie er vooral kwetsbaar voor is, zijn mensen die sowieso al geen of weinig rechten en kansen hebben. Vluchtelingen, bijvoorbeeld. En de problemen waarmee zij af te rekenen hebben doen zich zowat overal voor. Mariyam Safi verhaalt de Afghaanse ervaring in Iran

Ik heb eerder al een artikel van Mariyam besproken. Natuurlijk was ik het niet helemaal met haar eens. Maar ik denk wel dat ze iemand is die intellectueel eerlijk op zoek is naar antwoorden op vragen die raken aan onze diepste menselijkheid.

Het vraagt moed om in onze contreien het racisme in moslimlanden ter sprake te brengen. Gewoonlijk wordt dat gedaan door vlaams blokkers die het racisme ginder gebruiken om het racisme hier goed te praten. Zo in de aard van: als zij ginder de kerken mogen sluiten, dan wij hier ook de moskeeën. Dat is natuurlijk nonsens. 

Mariyam is een groene. Bij mijn weten is het in de groene partij niet de gewoonte om kritiek te hebben op de islam. Integendeel. Dat de islam totaal niet compatibel is met de mensenrechten wordt systemisch en partij-structureel even in de vergeet mand gedumpt. De groenen doen graag aan selectief anti-racisme.

Nu moet ik eerlijk zijn: ik heb het nu over kritiek op de islam, maar Mariyam heeft het natuurlijk niet specifiek over de islam als zodanig, maar wel over de moslimlanden. Haar woordgebruik is hier wel wat verwarrend, want door te spreken over de “moslim”landen, suggereert ze zelf een verband met de islam. Ik zou graag weten of dit echt zo bedoeld is, of dat ze de term moslimlanden gebruikt, zoals we ook spreken van “de westerse wereld” waarbij mijn atheïstische vrienden graag benadrukken dat die wereld niet getekend is door het christendom.

ik ben het niet eens met mijn atheïstische vrienden en beweer dat onze westerse wereld wél getekend is door het christendom. In die zin zeg ik dan ook – los van de bedoeling van Mariyam – dat de moslimlanden getekend zijn door de islam. En dus ook dat de toestanden die Mariyam beschrijft een islamitische component hebben. Daarmee heb ik niet gezegd dat het enkel over de islam gaat. Er zal zeker ook wel een  element van nationalisme in zitten. Bij ons wordt aangeklaagd dat mensen angst hebben voor “de vreemde” en daardoor die vreemde gaan uitsluiten. Dat zal zeker ook meespelen in de moslimlanden. Maar als je de beschrijving van Mariyam leest, bedenk je toch dat in vergelijking daarmee de vluchtelingen hier in het paradijs zijn terecht gekomen. Voor de slechte lezers onder jullie: ik beweer niet dat de vluchtelingen hier in een paradijs leven, maar wel “in vergelijking met…”

Dat is dan het verschil tussen landen, getekend door het christendom, en landen, getekend door de islam. Mijn atheïstische vrienden zullen nu opmerken dat onze grotere menselijkheid niet het gevolg is van het christendom, maar van de Franse Revolutie en de Verlichting. Dat is natuurlijk dwaas. Ik ontken de rol van de Verlichting niet, en ik ontken ook niet dat de Verlichting (ook) een reactie is tegen de religie. Maar ik beweer wel dat de religie waartegen de Verlichting reageerde niet het christendom was, maar wel een historisch gesitueerde minderwaardige variant er van. Of nog: wie zich écht verdiept in het christendom komt niet uit bij de katholieke kerk, bijgelovige praktijken, machtsmisbruik en onderdrukking van vrije mening of vrij onderzoek… maar bij het diepst mogelijke humanisme. Misschien moet ik me meer verdiepen in de islam, maar tot nu toe vind ik dat humanisme niet terug in de islam. In ieder geval zit ik te wachten op een actie “Verlichting” van mijn atheïstische vrienden tegenover de islam. Ik zie voorzichtige pogingen in onze moslimgemeenschap.

Mariyam pleit er voor dat onze moslimgemeenschap ook bewust en alert moet reageren op onrechtvaardigheid, discriminatie en mensonterende behandeling van vluchtelingen in moslimlanden… Ik vind dat bewonderenswaardig, want ik heb zo het vermoeden dat nogal wat geloofsgenoten niet blij zijn met zo ’n oproep. Ik ben er zeker van dat nogal wat Turken die Erdogan als superieure leider volgen, niet enthousiast zijn met om het even welke kritiek op hun geliefde vaderland. Dat geeft is iets wrangs aan het feit dat ik dat bewonderenswaardig vindt, want eigenlijk zou de oproep van Mariyam een evidentie moeten zijn.

Nu, dat het in de moslimlanden om te huilen is, mag voor ons geen excuus zijn om ons niveau van menselijkheid te verlagen, of, beter nog: om niet constant te proberen om het te verhogen. We moeten dus echt proberen om elke vorm van racisme en discriminatie aan te pakken. Ik heb in eerdere blogs al aangegeven dat ik tegen praktijktesten ben. Ik ga de discussie hier niet opnieuw voeren, maar als die testen er toch moeten komen, dan zou ik wel graag zien dat ze er niet enkel komen bij “witte” mensen die “gekleurde” mensen discrimineren, maar ook andersom. Dan wil ik toch wel eens academisch gemonitord weten hoeveel moslims verhuren aan niet-moslims, aan zwarten ? Hoe zit het met de tewerkstelling van – en de verhuur aan homo’s, al dan niet moslim, binnen de moslimgemeenschap ? Je kan de strijd tegen discriminatie niet hard genoeg voeren nietwaar ?

Is dit smerig van mij ? Ja ? Maar waarom eigenlijk ? Ben ik islamofoob omdat ik kritiek heb op de islam ? Ik heb kritiek op het kapitalisme, op de katholieke kerk, op religie in het algemeen, op het boeddhisme en shintoïsme, op het atheïsme… Waarom mag ik geen kritiek hebben op de islam ?

Neen, ik heb geen kritiek op de boodschap van Jezus van Nazareth. Ik heb wel kritiek op christenen die weigeren aan moslims, zwarten, homo’s… te verhuren. Maar die christenen doen dat ondanks en tegen hun christelijk geloof in. Moslims doen gewoon wat hun geloof voorschrijft.

Maar nog eens: net zoals dat christelijk vrouwtje dat weigert te verhuren aan zwarten een mens blijft en menselijk moet behandeld worden, geldt dat ook voor moslims. Een mens valt niet samen met zijn ideologie. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *