Groen links ? Oorlogsstokers !

Grenzeloos

Herman Michiel

Een groene Bundeskänzlerin? Zoek dekking!

Het partijbestuur van de Duitse Grünen wees eergisteren haar covoorzitster Annalena Baerbock aan als kandidaat-kanselier. De Bundestagverkiezingen van 26 september aanstaande zullen immers beslissend zijn voor wie huidig kanselier Angela Merkel opvolgt.

Er zijn linksen die kwaad zijn op mij omdat ik al verschillende malen heb aangegeven dat Groen niet links is.

Voor wie me niet gelooft: ik denk dat dit artikel van Grenzeloos toch wel duidelijk is. 

Voor wie twijfelt aan het linkse van Grenzeloos: zo stelt Grenzeloos zichzelf voor:

Grenzeloos is een linkse, radicale, ondogmatische website. Grenzeloos staat voor ecosocialisme, voor democratie, en feminisme. Grenzeloos wordt gemaakt door een club actieve socialisten.

Die club hoort bij de SAP – Socialistische Alternatieve Politiek – en is lid van de Vierde Nationale, zeg maar de Trotskisten. Ze zijn dus niet vriendje met de Pvda, de Leninisten. 

Tussen haakjes: in zijn studententijd was Frank Vandenbroucke lid van de Leuvense SAP. Maar dat was lang geleden.

Ik wil maar zeggen: als de SAP zegt dat Groen niet links is, betekent dat toch wel iets. Mijn mening is slechts waard wat ze waard is, en ik heb een gewoonte van me te vergissen. Maar hier dus niet.

Overigens is er bij Ecolo een sterke rechtervleugel actief: zeer katholiek, koningsgezind… Op dit moment lijkt die vleugel wel de plak te zwaaien.

Er zijn nogal wat linksen die Groen stemmen. Ze zijn bedrogen, net zoals de klimaatactivisten die denken dat hun activisme links is. Mijn slecht karakter drijft me: er is een term voor deze mensen: het zijn nuttige idioten. Idioot omdat ze iets steunen wat ze eigenlijk niet willen steunen en zich laten manipuleren, en nuttig voor de mensen die hen voor hun kar spannen.

Nu is dit van Duits Groen al langer duidelijk. Zeker door de betrokkenheid van de Groenen bij de implementatie van de Hartz-akkoorden door de regering Schröder II (2003). Die akkoorden hebben geleid tot een grote verarming in Duitsland door de samenvoeging van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen (Arbeitslosenhilfe) en het systeem van sociale uitkeringen (Sozialhilfe) waarbij die werden vastgesteld op de laatste, tevens laagste van de twee uitkeringen. Neem daarbij de flexi-jobs, de veralgemening van de uitzendarbeid, en de laagste lonen waarbij iemand met een full-time job niet genoeg verdient om rond te komen zodat een massa Duitsers twee tot drie jobs combineren. Tegenwoordig zie je in Duitsland nogal wat mannen in pak op de fiets met een mandje en een prikstok. Het zijn mensen die vroeger een fatsoenlijke job hadden, maar door de economische en sociale politiek in de problemen zijn geraakt. Die mannen proberen uit schaamte zo onopvallend mogelijk uit vuilnisbakken zaken op te scharrelen die ze kunnen verkopen. Dat soort toestanden is ontstaan door de Hartzakkoorden onder Schröder. Schröder was een socialist en zijn regering bestond uit Socialisten en Groenen. 

Overigens was mijnheer Harz naar wie die akkoorden zijn genoemd, grote baas van Volkswagen, en later veroordeeld voor corruptie.

Uiteraard heeft de belgische economie moeten volgen. Je kan dus stellen dat de huidige uitzendarbeid, flexi-jobs, armoede-jobs, kortom de groeiende armoede, mede veroorzaakt zijn door de Socialisten en Groenen. Natuurlijk zit er de kapitalistische economische toestand als ultieme oorzaak achter. Maar de Socialisten en Groenen hebben wel de beslissing genomen. Ze hebben nu eenmaal voor het kapitalisme gekozen, of zich op zijn minst er mee verzoend, en dus is het normaal dat ze zich inschakelen in de kapitalistische logica. Maar het is wel niet links.

Noteer ook maar even dat de loonstop waar nu zo veel over te doen is (de 0,4%) oorspronkelijk is ingevoerd door de regering Di Rupo, bij mijn weten nog altijd iemand die zich socialist noemt.

Als je dan ziet dat Conner Rousseau zelfs niet meer het woord socialist wil gezien hebben in de naam van zijn partij, weet je wel genoeg.

Wie dus denkt dat een stem voor Vooruit of Groen een linkse en echt sociale stem is: blijf maar dromen.

Op dit ogenblik is er in belgië slechts één echt linkse partij en dat is de Pvda.

Nu is die Pvda ook niet zuiver op de graat, want statutair zou ze marxistisch en antikapitalistisch moeten zijn. Binnenkamers wordt er nog wel in die sfeer gedacht, maar naar buiten uit doet de partij er alles aan om haar echte gelaat te verbergen, en geen enkel van haar voorstellen is antikapitalistisch. De Pvda is naar buiten uit een socialistische partij en vervangt in feite de Vooruit.

Dan krijg je de absurde toestand dat wie socialistisch wil stemmen, niet moet stemmen voor de vroegere socialisten, maar voor de communisten. En wie communistisch wil stemmen, fluit in de woestijn.

Kortom: aan de linkerkant is heel de belgische  politiek totaal bedrog.

Nu is het aan de rechterkant ook niet proper, want het vlaams blok doet er alles aan om zijn nazisme te verbergen en zich als sociaal voor te doen. Dat sociale is dan het sociale van de nazi’s: beperkt tot het strikte eigen volk. Wie vanuit sociale overwegingen voor het vlaams blok stemt, stemt voor een Vlaanderen met een regering die het eigen volk steunt en een groot deel van de bevolking bewust laat verarmen. Dat moét tot problemen leiden waar op de langere termijn niemand beter van wordt, ook het eigen volk niet. Vraag het maar aan de Duitsers die Hitler hebben gesteund. Ze kunnen de zaak natuurlijk oplossen door het niet-eigen volk weg te jagen of uit te schakelen. Hitler heeft daar efficiënte methodes voor ontwikkeld.

Er zijn op dit ogenblik slechts twee partijen die zijn zoals ze zich voordoen: de N-va en de liberalen. Maar daar kan ik als linkse niet voor stemmen.

Tenslotte: een belangrijk thema bij de Duitse Groenen is dus de bewapening en verstrenging van de betrekkingen met Rusland. De Duitse Groenen zijn oorlogsstokers.

Bij mijn weten leeft dat thema (nog) niet bij de belgische Groenen. Die zijn gefixeerd op de financiële belangen van Tinne Van Der Straeten, en de redding van het belgische grootkapitaal en de kliek rond de koninklijke hark.

En Conner Rousseau focust op zijn personencultus. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *