Biden kapitalist en oorlogspresident

Doorbraak

Wout Vandecruys

Bidens plan van 6 biljoen dollar

Biden wil recordbedrag in Amerikaanse economie pompen

Joe Biden heeft op 28 mei zijn eerste jaarlijkse budgetplan voorgesteld. De Amerikaanse president wil in 2022 een recordbedrag van zes biljoen dollar (4,9 biljoen euro) spenderen. Toch als hij eind september goedkeuring weet te krijgen van het Congres. Op veel steun van de Republikeinen kan hij niet rekenen

De surrogaat linkse politiek correcte nuttige idioten juichen en bejubelen Biden. Want volgens hen stapt Biden af van het neoliberalisme en voert een sociale politiek.

In de economische politiek heb je twee scholen: de mensen die zo weinig mogelijk interventie willen van de staat in het economisch gebeuren, en de mensen die juist wél staatsinterventie willen. Weinig of geen staatsinmenging heet neoliberalisme. Veel staatsinterventie heet Keyneisanisme naar de Amerikaanse econoom, John Maynard Keynes die Roosevelt er toe overhaalde om zo ’n economische politiek te voeren.

Domme economen zijn principieel voorstander van een van de twee systemen. Slimme economen kiezen voor een van de twee systemen naargelang de toestand van de economie. Wanneer het goed gaat met de economie kiezen ze voor het neoliberalisme, wanneer het slecht gaat voor het Keynesianisme.

De economie bevindt zich in een crisis. Die crisis was er al vòòr corona, maar is door corona nog enorm versterkt. Biden laat zich leiden door slimme economen en kiest dus voor een politiek waarbij de staat massaal investeert in de economie.

Surrogaat links is een voorstander van een economie die sterk door de staat wordt geleid. De staat wordt daarbij gezien als een democratische gemeenschap die het algemeen belang en dus het belang van de modale burger verdedigt. Door de staatsinterventie wordt de economie dus in dienst van de gemeenschap gesteld. Dat klinkt mooi. Alleen vergeten de surrogaat linksen dat in het kapitalisme de politiek per definitie in dienst staat van het kapitaal en niet van de gemeenschap. Dat kan ook niet anders want in het kapitalisme ligt de macht bij het kapitaal. De politiek is de uitvoering van de macht en kàn dus niet anders dan het kapitaal dienen. Een linkse politieker kan daar wat aan peuteren, maar meer ook niet.

Dat betekent dus dat een sterke staat die de economie leidt binnen het kapitalisme niét betekent dat de gemeenschap wordt gediend, maar enkel dat het kapitaal wordt gediend, alleen op een andere manier dan in het neoliberalisme.

Keynes was dan ook een pure aanhanger van het kapitalisme. Voor hem was zijn theorie een poging om het kapitalisme te redden wanneer het in een crisis was terecht gekomen. 

De kapitalistische economie verloopt volgens een vaste cyclus van groei en crisis. 

Vergeet dus dat het Keynesianisme links is.

Voor mij is het dus onbegrijpelijk dat de linksen in aanbidding liggen voor Biden, die overigens nooit in zijn leven enige bekommernis heeft getoond voor het lot van de gewone mens, maar altijd in dienst heeft gestaan van de wapenindustrie en consequent vòòr elke oorlog van de VS heeft gestemd, ook al was zijn democratische partij daar tegen. Ik kom daar op terug.

Biden voert dus in de eerste plaats een investeringspolitiek. Daarnaast heeft hij ook zijn familieplan dat je als een sociale politiek kan beschouwen.

Eerst de investeringspolitiek. Ja, die zal natuurlijk banen opleveren. Maar, bij wijze van voorbeeld: als de overheid geld steekt in de aanleg van wegen heb je daarvoor aannemers nodig. Zou Biden goed geluisterd hebben naar de lobby van de aannemers ? Die aanleg van wegen gaat enorm veel geld kosten aan de overheid, maar na de aanleg van die wegen is dat geld verhuisd naar de aannemers. Het werkvol zal dan ook nog wat kruimels die van de tafel vallen, toegeschoven krijgen. Want natuurlijk: als er meer geproduceerd wordt, moet er ook meer geconsumeerd worden en dus moet de bevolking genoeg verdienen om genoeg te kunnen consumeren. Dat lijkt mooi, maar op wat langere termijn zal de economie weer gaan slabakken; zal de werkloosheid toenemen, en dan zal de huidige stijging van de lonen in de VS dienen om de mensen wat langer te laten overleven in armoede. 

De investeringen door de staat zullen de kleine man een kleinigheid opleveren en de kapitalist een nieuw fortuin. Op wat langer termijn zal ze de kloof tussen arm en rijk vergroten.

De investering in klimaattransitie, de Green Deal, zijn gelijk aan de investeringen in wegen.

Het wordt duidelijk als je de cijfers vergelijkt: Biden zal bijna één derde van zijn geld besteden aan het sociale plan. Twee derde gaat naar de belangen van het kapitaal. Daarbij zal ook elke dollar die de gewone man ontvangt via dat sociale plan en de consumptie de rijke rijker maken. Het gehele plaatje lijkt duidelijk.

Ja, Biden zal de rijken mee laten betalen. De crisis is nu eenmaal zo enorm dat die gewoon niet buiten schot kunnen blijven. Zonder hun geld krijgt Biden de Amerikaanse economie niet uit de crisis. Maar voor de rijken is dat gewoon een investering via de overheid. Als de overheid dat geld enkel zou gebruiken voor sociale maatregelen, zou Biden die rijken nooit voor die kar kunnen spannen. Hij zou het ook niet willen, want hij is zelf een verdediger van het kapitaal.

Ik moest terug komen op Biden als een oorlogspolitieker. Nu wordt hij een oorlogspresident. En hij mikt ditmaal hoger dan een relatief kleine plaatselijke oorlog zoals die in Vietnam, Irak, Afghanistan, Libië, Syrië. Hij gaat naar een nieuwe grote oorlog: die met China. Alles wijst er op dat de VS de wereldhegemonie niet kunnen handhaven of heroveren, enkel door economische concurrentie met China. Die concurrentiestrijd verliezen ze. Het enige alternatief is dan nog de militaire concurrentie. En de tijd dringt, want de VS kan niet wachten tot China militair sterk genoeg is om echt weerstand te bieden. De Chinezen proberen zelf zo snel mogelijk hun militaire kracht op te drijven, maar de VS zal toeslaan voor ze sterk genoeg geworden zijn. Uit het plan van Biden blijkt duidelijk dat zijn keuze gemaakt is.

Rusland, de natuurlijke bondgenoot van China is nog een factor waar hij klaarblijkelijk niet helemaal uit is. Maar daar kan ik hier nu niet meer op in gaan.

Laat het in ieder geval duidelijk zijn: Biden is veel gevaarlijker dan Trump. Bij de onberekenbareTrump was een oorlog mogelijk. Bij Biden is hij zeker.

Maar wat zich bij ons links noemt is wel enthousiast over Biden. Kijk, dat noemt men nuttige idioten.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *