Voor wie werkt Bart De Wever ?

Knack

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka

‘Een wereld zonder groei dreigt al snel een drama te worden’

‘In bepaalde kringen wordt economische groei afgeschilderd als bron van allerlei kwaad. Daarbij wordt nogal vlot genegeerd welke spectaculaire vooruitgang in welvaart en welzijn gerealiseerd is via economische groei. En die lijn moet doorgetrokken worden met een focus op duurzame en gedeelde groei’, schrijft VOKA-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. ‘Er is geen leven zonder groei.

Mag ik de heer Bart De Wever aanraden om zo snel mogelijk een andere werkgever te zoeken ? Ik beschouw zijn uitspraak dat Voka zijn werkgever is als een ironische boutade, maar dat zijn economische  politiek gedirigeerd wordt door Voka lijkt wel duidelijk. Uit deze bijdrage van de hoofdeconoom van Voka blijkt even duidelijk dat Voka niet wordt geleid door grote lichten.

Deze Van Craeynest stelt dat economische groei geen doel op zich is. Welvaart en welzijn zijn dat wel. Wat is dat voor zever ?

Als het over doel gaat, gaat het over menselijke bedoelingen.

Maar als het over de kapitalistische economie gaat, gààt het niet over menselijke bedoelingen. De economie is een systeem dat wetmatigheden volgt. Of er ergens iemand al dan niet economische groei als doel heeft, is totaal irrelevant. De wetten van het systeem maken dat het altijd zo groot mogelijke groei nastreeft.

De belangrijkste wet hierbij is de concurrentie die als motor van het systeem fungeert. De concurrentie verplicht de ondernemer om zo goed koop mogelijk te produceren om de concurrentie op de markt aan te kunnen. Zo goed koop mogelijk produceren houdt in dat er gestreefd wordt om zo veel mogelijk te produceren op zo kort mogelijke tijd. Dat betekent groei, zo veel mogelijk groei. Dat de verliezers van de concurrentiestrijd dan verdwijnen als producent is niet terzake, want ze worden dadelijk door anderen vervangen. Concurrentie leidt tot zo groot mogelijke groei.

Het systeem is ook gericht op winst. Wie geen winst maakt, verdwijnt. Wie het meest winst maakt, wint. Maar die winst moet opnieuw geïnvesteerd worden. En daar zitten we opnieuw met groei.

De kapitalistische economie is gericht op zo groot mogelijke groei. Dat betekent dat er altijd maar meer nood is aan grondstoffen en energie. Is de voorraad van onze eindige planeet oneindig ? De vraag geeft het antwoord.

Maar altijd maar groeiende productie vraagt ook groeiende consumptie. Consumptie betekent afval. Daarbij gaat het niet om een blikje in het gras van een park. Het schandaal van de M3 PFOS vervuiling is een voorbeeld van afval. Kan onze planeet de afval van oneindige groei aan ?

Ik heb het in een vorige blog al gehad over dat PFOS schandaal. Ja, op een of andere manier zal dat schandaal wel een oplossing krijgen al dan niet via de doofpot. Dan worden de Pilatushanden gewassen en wordt er terug overgegaan naar de orde van de dag. Maar ik voorspel dat het volgende schandaal al in de maak is. Ergens is iemand nu al een ander vergif aan het wegmoffelen. Het kan niet anders, want de combinatie van concurrentie, winstbejag en een groeiende berg afval maakt dat schandalen onvermijdelijk zijn. 

Helemaal te gortig wordt het als Van Craeynest de sociale toer op gaat.

Is hij niet beschaamd om te beweren dat door het kapitalisme de armoede in de wereld beduidend is gedaald ? Het is een schande dat hij die daling toeschrijft aan de daling van het aantal mensen dat moet rond komen met minder dan 1,9 dollar per dag. Zelfs in het armste land ter wereld is 1,9 dollar per dag onvoldoende om in leven te blijven. Van Crayenest heeft het over de armsten der armen. Wel, ik beweer dat ook mensen met 5 dollar per dag (ik zeg zo maar wat) arm zijn. Als je de armen reduceert tot mensen met minder dan 1,9 dollar per dag, ben je een onmens.

Totaal hypocriet wordt de onmens als hij beweert dat er tegenwoordig correcties zijn op de groei. Hij beweert dat de groei wordt afgeremd door bekommernissen om milieu en klimaat. Dat is een pertinente leugen. De kapitalistische bekommernissen om milieu en klimaat zijn er op gericht om de groei te stimuleren. Ik heb in eerdere blogs al aangegeven hoe de uitspattende kapitaalaccumulatie daartoe aanleiding geeft. Van Craeynest weet dat. Hij is niet enkel een onmens, maar ook een hypocriete leugenaar.

Helemaal belachelijk maakt hij zich als hij aangeeft dat het wegvallen van economische groei zou leiden tot conflicten. Hij zegt dat vreedzaam samenleven van mensen niet mogelijk is zonder economische groei. Mag ik hem dan even vragen hoe het nu zit met het vreedzaam samenleven van mensen mét economische groei ? Vermits een vreedzame samenleving mét economische groei niet mogelijk blijkt wordt het misschien tijd om het eens zonder economische groei te proberen ?

Op de een of andere manier zijn de hersenen van deze hypocriet leugenachtige onmens aangetast door het systeem waarin ze functioneren. Hij is ook nog dom.

Maar wees gerust: ik ben niet tegen economische groei. Je kan de koek niet verdelen als hij er niet is. En hoe groter de koek, hoe gemakkelijker hij te verdelen is. Maar ik ben wel tegen economische groei binnen het kapitalisme, want die groei wordt geperverteerd door concurrentie en winstbejag en die leiden tot overbelasting van de planeet en een koek die zeer onrechtvaardig verdeeld wordt, waarbij veel te veel mensen veel te weinig krijgen, zo weinig dat 9 % van de mensheid nog leeft in de meest extreme armoede !

Als je economische groei wil die écht is gericht op welzijn en welvaart van de mensen – van àlle mensen – en die rekening houdt met de draagkracht van de planeet, dan moet je de concurrentie en het winstbejag weghalen uit de economie. Of nog: dan schaf je het kapitalisme af.

Ter attentie van De Wever: jouw baas is een domme hypocriet leugenachtige onmens. Wat ben jij als je voor zo iemand werkt ? Gelukkig was je uitspraak slechts een boutade ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *