Mensenlevens gered door de repatriëring van 10 kinderen en zes moeders

MO*

Judit Neurink

Ook België haalt 10 kinderen en 6 moeders terug uit Irak

‘IS-leden uit het Westen repatriëren kan mensenlevens redden’

De repatriëring van IS-vrouwen en -kinderen naar het Westen lijkt in een stroomversnelling te komen. Hoe belangrijk dat is, illustreert de aanslag die een jong Iraaks IS-lid onlangs pleegde in Bagdad, zegt journaliste en MO*medewerkster Judit Neurink. ‘IS-leden aan hun lot overlaten in de klauwen van extremisten, zet heel veel mensenlevens op het spel.’

(Extreem) Rechts wil er niet van weten; maar is er toch niet veel te zeggen voor het terughalen van kinderen uit de IS kampen ?

Als antwoord op de houding van extreem-rechts legt de regering de nadruk op het voordeel voor ons: als die moeders met hun kinderen in de wildernis verdwijnen, is er niemand die hen controleert en kan niemand hen tegenhouden om terug naar hier te komen en aanslagen te plegen. Daarom zou het beter zijn voor onze veiligheid om die vrouwen naar hier te halen, te berechten, en in de gevangenis te steken.

Dat klinkt goed, maar zeker in de belgische context is het bedrog. 

Die vrouwen kunnen een gevangenisstraf krijgen van hoogstens vijf jaar. Of die vijf jaar ook effectief wordt uitgezeten is nog maar de vraag. Wat daarna ? Gerechtelijk is er geen opvolging mogelijk.

Een van de eerste teruggekeerde vrouwen, Noura F. heeft slechts kort vastgezeten, tekende beroep aan tegen haar veroordeling en is ondertussen op vrije voeten. Waar zij ondertussen uithangt, weet niemand.

Dat toont ook de zwakheid aan van de opvolging door de veiligheidsdiensten die proberen verdachte figuren in islamitische kringen in de gaten te houden. Het argument van de controle hier, is ook wel door de veiligheidsdiensten aangebracht. Maar die verklaren ondertussen zelf dat aan de voorwaarden, nodig voor een veilige opvolging niet wordt voldaan.

Van Quickenborne, zichzelf getrouw, verzekert ons dat die vrouwen een verklaring moeten ondertekenen waarin ze op woord van eer verklaren dat ze geen vijandige intenties koesteren ten opzichte van belgië en dat ze de terreur of gewelddaden in naam van eender welke extremistische ideologie afkeuren.

Ja, na zo ’n verklaring ben ik echt wel gerust gesteld.

Tussen haakjes: ik, net zoals zovele Vlamingen zou zo ’n verklaring niet kunnen ondertekenen, want ik koester wél vijandige gevoelens tegen belgië. Ik wil maar zeggen: wat zijn dat voor nonsens ?

Om te beginnen is er de takiyya, een islamitisch theologisch begrip dat in de oorspronkelijke betekenis moslims toelaat om te liegen of vriendschap voor niet-moslims te veinzen als ze zich bedreigd voelen omwille van hun geloof. Maar ondertussen is de betekenis uitgebreid tot niet enkel de toelating, maar ook de plicht om te liegen als het de islam goed uitkomt. Het lijkt me redelijk waarschijnlijk dat extremisten die terreur geen probleem vinden, geneigd zijn om de brede betekenis toe te passen.

Daarbij kan je zeer goed geen vijandige intenties koesteren tegen belgië, maar wel tegen iedereen die niet aan jouw kant staat.

Het is dan ook nog de vraag of die vrouwen van zichzelf vinden dat ze extremisten zijn. En klaarblijkelijk mag je terrorisme en gewelddaden dus wél goedkeuren als ze maar niet extreem ideologisch geïnspireerd zijn…

Wie heeft zo ’n verklaring uitgevonden en wie heeft die opgesteld ? Als die verklaring het peil weergeeft van het denkwerk over deze problematiek, lijkt een probleempje hier en daar nogal waarschijnlijk.

Maar goed: veronderstel dat die vrouwen die verklaring oprecht onderschrijven in de betekenis die Van Quickenborne er aan geeft, en dat ze effectief zouden worden opgevolgd, wat schiet er van het argument van de veiligheid nog over als je enkel vrouwen met kinderen terughaalt ? Ik zou denken dat vrouwen die los lopen zonder kinderen gevaarlijker zijn dan vrouwen mét kinderen.

En waarom halen we dan ook niet zoveel mogelijk mannen terug ?

Die kinderen worden hier geplaatst en opgevolgd door de jeugdrechter. Maar wat met de teruggehaalde vrouwen die zich goed gedragen, niets op aan te merken… gaan we die na een zekere tijd weigeren om hun kinderen terug te zien ? En wat als die vrouwen dan die kinderen volstoppen met extremistische ideetjes, niet tegen belgië, maar tegen alle kafirs ter wereld ?

Het argument van onze veiligheid is groteske zever. 

Het enige argument dat voor mij écht geldig is, is het welzijn van die kinderen. Is het geen zaak van menselijkheid om kinderen weg te halen uit de meest onterende omstandigheden, zelfs als hun moeders verantwoordelijk zijn voor het lot van die kinderen ?

Maar zelfs dat is niet zo simpel.

Waarom eigenlijk halen we ook die moeders terug ? Is de scheiding van kinderen van hun moeder onaanvaardbaar ? Maar worden ook hier geen kinderen bij hun ouders weggehaald en geplaatst als die ouders onbekwaam blijken om hun kinderen fatsoenlijk op te voeden ? En hebben die moeders niet genoeg blijk gegeven van op zijn minst mentale onevenwichtigheid ?

Als we echt begaan zijn om het lot van die kinderen, waarom halen we er dan niet meer naar hier ? Als ik de voorstanders van onbegrensde opvang van migranten bezig hoor, gaat het er altijd om dat onze samenleving rijk genoeg is om die mensen op te vangen. Geldt dat argument niet a fortiori voor die kinderen ? En als we migranten van andere nationaliteiten opvangen, waarom dan enkel kinderen van moeders met de belgische nationaliteit ? Hoe kan links aanvaarden dat we hulp aan de meest zwakken kaderen in belgisch nationalisme ?

Ik wil het hier niet doen, maar kan je de redenering niet ook omdraaien ? Als je de huidige politiek van de belgische regering aanvaardt waarbij je enkel een beperkt aantal kinderen van enkel belgische nationaliteit opvangt, moet je dan ook niet aanvaarden dat je beperkingen invoert bij de opvang van migranten in het algemeen ? Dat dus niet ter attentie van mijn surrogaat linkse vrienden.

Laat het duidelijk zijn: los van alle argumenten ben ik blij met de verbetering van de toekomst van elk kind, zelfs al is het er maar een.

Maar politiek gezien slaat dit beleid nergens op. Eigenlijk is het symboolpolitiek om de Groenen te plezieren in hun ziekelijke drang om de islam te koesteren. Jullie kennen mijn verklaring voor die drang: de oerconservatieve katholieke sekte die op dit ogenblik Ecolo domineert – verbonden met het koningshuis – en die streeft naar de opheffing van de scheiding van kerk en staat om de samenleving weer te laten domineren door dat conservatieve katholicisme. Daarbij ziet ze in de islam een bondgenoot, die ze denkt te zullen verslaan als het er op aankomt.

Of de repatriëring van IS leden mensenlevens zal redden is nog maar de vraag ? Zeker is dat ze de islam versterkt.

Haouach knikt goedkeurend en dankt allah voor de domheid van de groene kafir.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *