Nooit meer oorlog !

Knack

Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

Edi Clijsters

‘Harten en geesten van lokale bevolking verover je niet met een militaire bezetting’

‘Deze fase in de ‘oorlog tegen het terrorisme’ is in elk geval uitgedraaid op een beschamende nederlaag’, schrijft Edi Clijsters van Vlinks over de terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan

Edi Clijsters heeft groot gelijk in zijn vernietigende kritiek op de Amerikaanse politiek. Of liever: op de politiek van het Amerikaanse grootkapitaal. 

De nadruk op dat grootkapitaal is belangrijk om inzicht te verwerven en een visie te ontwikkelen op een oplossing.

Laat me aansluiten bij Clijsters: geen enkele oorlog die de Amerikanen ooit hebben gevoerd had als echte bedoeling: bevrijding, democratie, mensenrechten… Als die oorlogen als bevrijdend werden voorgesteld was het bedrog en manipulatie. Alle oorlogen dienden slechts één zaak: de belangen van het grootkapitaal.

Clijsters heeft dan opnieuw gelijk als hij zogenaamd links aanvalt dat in die Amerikaanse valselijke retoriek is mee gestapt: wat zich bij ons al dan niet oprecht links denkt is een sullige, onbekwame bende nuttige idioten.

Ik ben dus echt wel tevreden met de Amerikaanse nederlaag. Hiep, hiep, hiep, hoera !

Laat ik hiermee het Afghaanse volk in de steek ? Neen toch ? Het Afghaanse volk moest van de Amerikanen niets hebben. Het wil leven volgens de sharia. Ik gun de Afghaanse vrouwen die hebben genoten van hun vrijheid in de Amerikaanse invloedssfeer, hun “geluk”. Maar laat ons eerlijk zijn: het ging om een zeer kleine groep, dicht bij de Amerikanen, vooral bestaande uit rijk volk, Afghaanse kapitalisten.

Wie echt links wil denken, moet de moeite doen om zich even te verplaatsen in de geest van de overgrote meerderheid van de Afghanen. Voor deze mensen waren de Amerikanen bezetters en de mensen die met hen meewerkten collaborateurs. De geëmancipeerde vrouwen zijn dan gewoon mensen die genoten van de collaboratie.

Wat heeft zogenaamd links hier gedaan met de collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog ? Waar huilen de linksen dan over ? Neen, hiermee pleit ik niet voor het liquideren van Afghaanse collaborateurs met de Amerikanen.

Ja maar, wij hebben toch gelijk als we pleiten voor mensenrechten, gelijkheid van man-vrouw, respect voor andersgeaarden… Natuurlijk hebben we gelijk ! En we blijven gelijk hebben zolang we er voor pleiten. Maar we belanden in het ongelijk als we het met geweld willen opleggen !

In mijn ogen is de islam verwant aan het nazisme. Iedereen die al eens mijn blogs gelezen heeft, weet dat ik de islam bij ons hartsgrondig bestrijd. (Die strijd valt niet samen met strijd tegen de moslims ! ) Maar waar haal ik het recht om samenlevingen die in overgrote meerderheid de sharia als de ideale vormgeving van hun gemeenschap te zien, met geweld te beletten om hun ideaal te volgen ?

In zowat alle religies zijn het de vrouwen die het meest vasthouden aan conservatieve visies, gebruiken, inzichten over goed en kwaad… Het is hier niet de plaats om in te gaan op de vraag hoe dat komt.

Waar haal ik het recht om vrouwen te verplichten om anders te gaan leven als ze er van overtuigd zijn dat het niet past dat vrouwen buitenshuis gaan werken; dat de vastheid van het gezin gegarandeerd wordt door het gezag van de man; dat ze in het openbaar hun lichaam vormeloos moeten maken… ?

Als ik die vrouwen onze levenswijze opleg, ervaren ze dat als beknotting, onderdrukking… en eigenlijk is het dat ook. Ik dwing hen tot onderdanigheid aan mijn visie. Wat als zij de onderdanigheid aan hun man verkiezen en er echt van overtuigd zijn dat die onderdanigheid betekent dat ze een goed mens zijn ?

Heikeler wordt het natuurlijk als jonge moslims denken dat ze een goed mens zijn als ze homo’s in mekaar slaan…

Maar met die opmerking ben ik al op weg uit islamitische samenlevingen naar onze gemeenschap.

Als die islamitische samenleving homo’s niet duldt, denk ik niet dat ik het recht heb – ik kàn het ook niet, dat bewijst de geschiedenis – om in die samenleving gaan in te grijpen. Ik kan en moet dan wel homo’s die die samenleving ontvluchten opvangen en een nieuwe thuis bieden.

Nu we toch terug thuis zijn, kunnen we niet om de vraag heen: en wat met de moslims hiér die rotsvast geloven in de sharia; in de onderdanigheid van de vrouw, in de lichaamsbedekking, de hoofddoek ?

Wel, wij leven in een andere samenleving; in een samenleving waarin de overgrote meerderheid van de bevolking zich heeft bevrijd van de dwangbuis van het katholicisme en die bevrijding terecht heeft vastgelegd in wetgeving; in een wetgeving die geïnspireerd is door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Je kan er niet omheen: een samenleving heeft wetten en regels nodig en die wetten en regels worden grotendeels bepaald door de opvattingen over goed en kwaad.

In een samenleving waarin de bevolking sterk verdeeld is over die opvattingen over goed en kwaad, wordt wetgeving onmogelijk en de rechtstaat de facto afgeschaft. We zijn nog (lang ?) niet zover, maar de aanwezigheid van de islam in onze samenleving begint toch al een probleem te worden. Denk maar eens terug aan heel de heibel, de discussies… over het onverdoofd slachten van schapen en de wetgeving daarrond. Het is slechts een voorbeeld.

Een kritische massa moslims (neen, ik viseer niet de moslim-mens) zou onze samenleving uit mekaar doen vallen.

Met dezelfde overtuiging als waarmee ik aanvallen afkeur op “andere” beschavingen en culturen, pleit ik voor verdediging van “onze” normen en waarden hier !

Om terug te keren naar het begin: de zogenaamde linksen die er voor pleiten om de mensenrechten in andere beschavingen op te leggen, moeten beseffen dat we dat eigenlijk in de recente geschiedenis nog nooit gedaan hebben. Al die oorlogen hadden niets te maken met mensenrechten. Het waren oorlogen van het grootkapitaal.

Zonder dat grootkapitaal is een oorlog zelfs niet mogelijk, ook niet een oorlog met de bedoeling om mensenrechten te garanderen. Mét het grootkapitaal zal die bedoeling altijd verraden worden.

Of nog: wegen de tienduizenden doden als gevolg van de oorlogen in Afghanistan op tegen het recht van enkele vrouwen om ongesluierd op straat te lopen ?

Laat ons volop voor de oude leuze van de Vlaamse Beweging gaan: nooit meer oorlog, ook niet voor een goed doel !

Maar als je dat wil, moet je natuurlijk wel af van het kapitalisme ! 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *