Hoe goede wil het migratieprobleem mismeestert

Doorbraak

Maarten Hertoghs

Gooi de grenzen dan maar helemaal dicht

Schrijnend tekort behoorlijke huisvesting migranten blamage voor goede integratie

Migratiebeleid is al enkele jaren een hot topic en het zal niet snel afkoelen. Het blijft de gemoederen van links tot rechts beroeren. De Europese Commissie legde in september 2020 een nieuw migratiepact op tafel, maar ook in België gebeurt een en ander. Op 4 februari 2022 werd de conceptnota voor het Migratiewetboek goedgekeurd door de ministerraad

Laat ons hopen dat Maarten Hertoghs niet goed beseft wat hij hier neerschrijft. Als hij dat wél beseft is er iets goed mis met hem. Nu ook natuurlijk.

Maarten is voorganger in de Evangelische Kerk. Ik ga er dus van uit dat hij gedreven is door een zeker idealisme. Als dat idealisme de oorzaak is van zijn blindheid, is hij daarmee natuurlijk niet alleen. De wereld loopt tegenwoordig vol met mensen die het goed menen en zo gefixeerd zijn op één goed doel dat ze het algemene kader uit het oog verliezen en finaal meer slecht dan goed doen. Ze zijn ook gemakkelijk voor karren te spannen en verpoppen dan tot nuttige idioten. Tegenwoordig zou je ze wokers kunnen noemen, maar als je stelt dat wokers ook gekenmerkt worden door agressiviteit, moet je Hertoghs daar niet bij rekenen. 

Kijk, ik vind het mooi dat Hertoghs de woontoestanden aanklaagt van de mensen die hier asielrecht krijgen.

Hij klaagt aan dat deze mensen terecht komen in het lagere segment van de huurmarkt en zo ook bij de “cowboys” voor wie een huurder een melkkoe is die hij zo weinig mogelijk te eten wil geven. Of nog: die mensen komen terecht in woningen waarin jij en ik niet willen wonen.

Ja, daar moet iets aan gedaan worden. Maar waarom heeft Hertoghs het enkel over de asielzoekers en rept hij met geen woord op de mensen van bij ons – het eigen volk – dat ook moet leven van een OCMW uitkering en ook terecht komt in dat lagere segment van de huurmarkt ? Moet ik je een lijstje maken van mensen van eigen volk voor wie dat het geval is ?

Wil Hertoghs een voorkeurbehandeling voor de asielzoekers ?

Hertoghs schrijft: “Kunnen we verlangen van mensen dat ze zich deel gaan voelen van onze samenleving als zij niet eens een behoorlijke huisvesting vinden voor een betaalbare prijs?” Welnu, juist doordat ze geen behoorlijke huisvesting vinden voor een betaalbare prijs, zouden die mensen zich thuis moeten voelen in onze samenleving, want die samenleving wordt gekenmerkt door het gebrek aan behoorlijke huisvesting. Die mensen komen thuis bij lotgenoten van het eigen volk.

Ja, dat klinkt cynisch en is het ook. Maar waar is Hertoghs eigenlijk mee bezig ?

Hoe wil Hertoghs dat probleem van die slechte huisvesting van asielzoekers eigenlijk oplossen ?

Ik hoor hem niet zeggen dat het probleem van die huisjesmelkerij als zodanig moet opgelost worden. Neen, hij wil dat de belgische staat – wij – zorgt voor fatsoenlijke huisvesting van die mensen. Hoe moeten wij dat doen ? Door die asielzoekers meer steun te geven vanuit het OCMW zodat ze in een hoger segment van de huurmarkt terecht kunnen ?

Mag ik dan ook vragen hoe het eigen volk zich moet voelen als het ziet dat het zelf in de steek wordt gelaten en zelf in die krotten moet wonen ?

Als ik de term “eigen volk” gebruik, gaan er mensen automatisch op hun achterste poten staan, want die woordkeuze werkt verdelend. Voor linksen mag je geen onderscheid maken tussen eigen volk en ander volk. Allen één, nietwaar ?

Misschien moeten die linksen zich dan toch even afvragen waarom de term eigen volk méér verdelend zou zijn dan de termen migrant, asielzoeker ?

Als die linksen opkomen voor de belangen van de asielzoekers, is dat dan niet even verdelend als spreken over eigen volk ?

Hertoghs schijnt niet te beseffen dat heel zijn gelul de verdeeldheid in onze samenleving enkel erger maakt.

Hertoghs vindt dat we de grenzen maar helemaal moeten dicht gooien als we niet voor fatsoenlijke opvang van asielzoekers kunnen zorgen. Hij heeft gelijk: we zouden de grenzen beter helemaal dichtgooien, want we kunnen niet zorgen voor die opvang. Hoe zouden we het kunnen als we nog niet voor fatsoenlijke huisvesting van eigen volk kunnen zorgen ?

Het migratiethema is moeilijk.

Fundamenteel is het onderscheid tussen mensen die asielrecht verkrijgen en officieel op het grondgebied worden toegelaten.

Mensen die dat recht niet krijgen en toch in het land blijven hebben geen recht op opvang vanwege de staat. Uiteraard blijven het mensen en moet er medemenselijkheid, ook met hen, ontwikkeld worden. Maar wie officieel niet bestaat, heeft ook geen rechten die door de staat worden gegarandeerd. De medemenselijkheid moet dan komen van private initiatieven, zeg maar liefdadigheid. Ik wil organisaties steunen die illegalen opvangen. Tot het ogenblik dat die organisaties aan de staat allerlei eisen gaan stellen.

Mensen die wél het recht verkrijgen om hier officieel te verblijven, moeten kunnen rekenen op dezelfde steun als eigen volk dat het ook moeilijk heeft. Maar ik zie niet in waarom ze een voorkeurbehandeling zouden moeten krijgen buiten de specifieke steun om zich te integreren zoals taal – en inburgeringscursussen.

Zo ’n voorkeurbehandeling wekt enkel terechte kritiek vanwege het eigen volk en dàt werkt pas verdelend.

Ondertussen moeten we er alles aan doen om onze samenleving zo te organiseren dat het OCMW overbodig wordt – voor iedereen.

Het is hier nu niet de plaats om uit te werken hoe de huurmarkt georganiseerd zou moeten worden zodat die cowboys en melkers uitgeschakeld worden.

Jullie kennen mijn mening daarover: binnen het kapitalisme is er geen fundamentele oplossing.

In ieder geval is ook het migratievraagstuk een gevolg van het kapitalisme.

Wie échte toekomst wil, zonder de mens van nu te vergeten, zal dus inderdaad ijveren voor steun aan de minder bedeelden, maar hij zal tegelijkertijd ook de strijd voeren om de geesten die moeten rijpen in inzicht en afwijzing van het kapitalisme.

Maar bij Hertoghs vind ik daarvan niets. Zelfs in zijn ijver voor de steun aan de minderbedeelden schiet hij te kort. 

Ik heb medelijden met de mensen die in hem een voorganger hebben in hun Evangelische Kerk.

Dat geldt natuurlijk ook voor een hele meute pastoors in de katholieke kerk.

Maar dat is voer voor een trog op zondag.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *