Met het WEF op weg naar de Brave New World

Doorbraak

Wouter Roorda

Het World Economic Forum en het Nederlandse kabinet

Het WEF is veel meer dan alleen een praatclub

Het World Economic Forum (WEF) is een wereldwijd vertakte organisatie met meer dan 600 medewerkers, ruim 300 miljoen euro aan inkomsten per jaar en een eigen vermogen van ruim 375 miljoen euro. Het WEF beschikt over een uitgebreid netwerk tot in de hoogste kringen van het bedrijfsleven, overheden, ngo’s en de wetenschap.

Wie het nu nog niet begrepen heeft zal het nooit begrijpen wegens te dom of wegens slechte wil.

Laat het duidelijk zijn: mensen als Rutte, koninklijke dinges Maxima, De Croo, Macron, Zuckerberg… zijn niet begaan met een betere wereld, maar met geld, véél geld.

Dat WEF wil geen betere wereld voor jou en mij, maar voor de rijken. Het wil een wereld waarin de macht volledig en zonder remmingen in handen ligt van het kapitaal. Het wil een wereldregering die in feite een dictatuur is van het kapitaal.

Onze democratie staat al in dienst van het kapitaal, maar blijkbaar is de gewone burger via verkiezingen toch nog teveel last en dus moet een wereldregering de plaatselijke democratieën kunnen overvleugelen en uitschakelen om het kapitaal totaal vrije vlucht te geven.

Nu kan je stellen dat een geglobaliseerde wereld een geglobaliseerd bestuur en dus wereldregering vraagt. Maar een wereldregering kàn niet democratisch zijn. Ze leidt in vele malen overtreffende trap aan de ziekte die ook nu al onze kleine democratieën treft: de mensen moeten kiezen tussen kandidaten die ze enkel kennen via propagandakanalen. Of nog: verkiezingen zijn gewoon een strijd tussen manipulatoren en wie het best manipuleert komt aan de macht. Het probleem: elke manipulator staat altijd in dienst van rijken en machtigen. Wij kiezen gewoon tussen machtigen wie voorrang krijgt om ons te gebruiken en uit te buiten. Dat is nu al bij ons het geval. Op wereldvlak zou het nog veel erger zijn, want de machtigen waartussen wij nu kiezen zou je nog als beperkt in hun macht kunnen zien. Op wereldvlak gaat het om onbeperkte macht. En totale manipulatie van de gewone mens.

Schrijf op: een wereldregering betekent een wereld naar het model van Brave New World van Huxley.

Dààrvoor ijvert dat rijk geprivilegieerd krapuul.

Nu zit ik te wachten op de onthulling dat de koninklijke heilige maagd Elisabeth van Saksen Coburg geïntroduceerd wordt in WEF middens. De school die ze nu gaat bezoeken is alvast een goed opstapje.

Misschien nog erger dan het bestaan zelf van dat WEF is het feit dat het verbonden is met het klimaatactivisme, met de transitie naar een duurzame economie, met Black Lives Matter, met de Green Deal van Ursula von en de schande voor het Hollandse ras, Frans Timmermans.

Voeg aan dat lijstje dus ook maar een vereniging tegen misleidende Covid informatie en propagandisten voor diversiteit toe…

Je zou kunnen zeggen dat de steun van het WEF aan op het eerste zicht te waarderen acties zoals voor het klimaat, duurzaamheid, antiracisme… voor dat WEF pleiten. Maar gezien de totale boosaardigheid van het WEF moet je het omdraaien: initiatieven die bij aanvang misschien idealistisch positief waren, zijn door het WEF gecorrumpeerd en worden misbruikt om de mensheid klaar te stomen om het wereldfascisme van het WEF te omarmen.

Jullie weten dat ik van bij de aanvang van het klimaatactivisme kritisch ben geweest omdat het wordt aangestuurd vanuit het IPCC, een organisatie van de UNO waarin ook al meer en meer tendensen naar een wereldregering op komen. Ik vertrouw dat IPCC voor geen cent. Het staat sowieso in dienst van het grootkapitaal. Ik heb dus ook altijd kritisch gestaan tegenover de bewering dat zowat de hele wetenschappelijke wereld het eens was. Welnu, wat ik hier lees over het WEF steunt me in de overtuiging dat er iets grondig mis is in onze inzichten over het klimaat en dat wie zich kritiekloos aan de kant van de klimaatactivisten schaart naïef is, en meer nog: meewerkt aan de verloedering van onze wereld. Ik geloof er niets meer van.

Black Lives Matter is op zich natuurlijk een te steunen zaak. Waarom dan word ik op dit ogenblik ambetant als ze hier in actie schiet ? Waarom minacht ik een Dallila Hermans ? Ik heb het me afgevraagd en vond slechts één antwoord: ze overdrijven. Dat vond ik dan ook zelf weer een onbevredigend antwoord. Maar natuurlijk: als Black Lives Matter komt overgewaaid uit de VS en probeert zich over heel Europa te verspreiden, dan komt vroeg of laat de vraag naar “overkoepelende” maatregelen. Een internationaal probleem vraagt een internationale oplossing, en dan wordt het een stap richting wereldregering. Is dat de bedoeling als het WEF Black Lives Matter steunt ? Zijn de idealistische activisten nuttige idioten ?

Natuurlijk maakt het WEF van de coronapandemie een middel om haar doel te bereiken. Een pandemie gaat per definitie wereldwijd en vraagt dus wereldwijde maatregelen. Ik heb er in eerdere blogs zelf voor gepleit.

Maar de Reset na corona waar het WEF voor pleit, brengt niet de wereld waar ik van droom.

Natuurlijk lijkt het mooi:

  1. meer duurzaamheid;
  2. minder sociale ongelijkheid;
  3. inzet van technologie en innovatie voor het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

maar als die mooie doelstellingen moeten bereikt worden door de macht van een niet-democratische wereldregering, kan het wel dat we in een duurzame en sociaal gelijke wereld terecht komen. Maar als die sociale gelijkheid de sociale gelijkheid van het fascisme of communisme wordt, wil ik niet leven in die wereld. Als sociale gelijkheid betekent dat mensen “ge-uniformiseerd” worden, wil ik geen sociale gelijkheid. Als sociale gelijkheid het resultaat is van een wereldwijde manipulatie die de massa gelijk maakt in denken en voelen en streven naar een leven gericht op oppervlakkige voldoening van behoeften en van genot, kan het niet mijn wereld zijn.

Het is dan de wereld van een nieuwsoortig kapitalisme. Is het dat waar het WEF naar streeft ?

Nogmaals: denk aan Brave New World van Huxley.

Ondertussen marcheren de activisten, de grootouders voor het klimaat, de antiracisten, de multiculturalisten, de pleiters voor open grenzen en migratie, de aanhangers van Greenpeace, de tot tranen toe bewogen steuners van het Oekraïense volk… de nuttige idioten… en grijnzen de rijken en machtigen.

PS Het artikel van Roorda op Doorbraak is duidelijk geschreven vanuit Nederlands perspectief. Ik ben benieuwd naar informatie over meer specifiek belgische / Vlaamse deelname aan dat WEF.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *