Het debacle van onze mainstream media

Corriere delle sera di. 3 mei

Italiaans

Tenta anche di ragionare sulle radici di questo comportamento, sulle motivazioni che lo spingono a una guerra così brutale. Forse «l’abbaiare della Nato alla porta della Russia» ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitto. «Un’ira che non so dire se sia stata provocata — si interroga —, ma facilitata forse sì». 

Engels

Pope Bergoglio’s main concern is that Putin won’t stop any time soon. He tries to consider the roots of his behaviour, the reasons that are pushing him to engage in such a brutal conflict. Maybe it was «Nato barking at Russia’s gate» that compelled Putin to unleash the invasion of Ukraine. «I have no way of telling whether his rage has been provoked»” Bergoglio wonders, «but I suspect it was maybe facilitated by the West’s attitude». 

Nederlands

De voornaamste bekommernis van de paus is dat Poetin niet snel zal willen stoppen. De paus poogt te bedenken wat de oorsprong is van dat gedrag, de redenen die hem er toe drijven om zich in zo ’n brutaal conflict te engageren. “Misschien was het het blaffen van de Navo aan de Russische poort.” “Ik ken niet met zekerheid zeggen dat deze woede uitgelokt is, vraagt de Paus zich af, maar ik vermoed dat ze misschien “vergemakkelijkt” is door de houding van het Westen  

Gazet van Antwerpen in een titel: Paus Franciscus noemt patriarch Kirill “misdienaar van Poetin”, en citeert hierbij het artikel van de Corriere della sera. Voor de rest geen enkele mededeling over de andere inhoud van dat artikel.

Het Laatste Nieuws brengt een verslag van het interview van de paus met de Corriere della sera. Geen woord over de uitspraak van de paus over de mogelijke rol van de navo bij het uitbreken van de oorlog. Wél een slot – het slot blijft altijd het langste hangen bij de mensen: De paus heeft zich geregeld uitgesproken over het bloedige conflict in Oekraïne. Zo vroeg hij tijdens Pasen om een einde aan de “wrede en zinloze” oorlog en de “broederhaat”. Afgelopen zondag omschreef hij de oorlog als een “macabere achteruitgang van de menselijkheid” die hem doet lijden en huilen. Opnieuw bekritiseerde hij Rusland met een verwijzing naar de “barbaarse” verwoesting van Marioepol.

Knack brengt juist hetzelfde verhaal.

Op facebook kom ik berichten tegen die melden dat de paus gezegd heeft dat de oorzaak van de oorlog in Oekraïne bij de uitlokking door de Navo ligt.

Ik heb op facebook die interpretatie tegengesproken. De woorden van de paus worden niet correct weergegeven om er pro-Russische – of anti-navo – propaganda van te maken. Ik vind dat intellectueel niet eerlijk.

Maar je kan er natuurlijk niet omheen dat de paus wel degelijk wijst op de geopolitieke context waarin het conflict is ontstaan. Dat hij in de vragende wijze spreekt, hoort bij het diplomatieke taalgebruik. Ik zie niet in hoe de paus het zich kan veroorloven om heel het Westen tegen zich in het harnas te jagen. Dat hij deze woorden dan toch uitspreekt, getuigt van moed, maar ook van een overtuiging dat het zo is en dat het moet gezegd worden.

Als het over de patriarch van Moskou gaat is de paus natuurlijk veel minder diplomatisch. Hier bevindt hij zich op eigen terrein. Ik ben het volledig eens met Franciscus dat de houding van patriarch Kiril totaal onaanvaardbaar is. Ze is verschrikkelijk verraad van de christelijke boodschap. Maar dat is niet het onderwerp van deze blog.

Wél belangrijk is wat onze media er weer van maken. Ook de VRT rept met geen woord over deze uitspraak van de paus, al is die toch wel belangrijk. Alleen: ze past niet in het opzet van de navo-propagandazender die de VRT geworden is, net zoals alle anderen mainstream media.

Het spel wordt natuurlijk slim gespeeld. Op dit ogenblik worden propaganda’s in mekaar gestoken door hoogopgeleide psychologen, communicatiedeskundigen en meesters in de manipulatie.

Daarbij wordt er gecombineerd ingespeeld, zowel op emoties als op ratio.

De beelden dienen om de emoties op te wekken. De commentaar – die redelijk lijkt – stuurt die emoties. Dat is het schema dat altijd weer terug komt.

De VRT waarschuwt ons voor gemanipuleerde beelden en toont ons hoe we die kunnen ontmaskeren. Zo geeft hij de indruk dat hij zelf niet aan manipulatie doet. Hypocrieter kàn niet, want inderdaad: de VRT gebruikt (bij mijn weten) niet bewust gemanipuleerde beelden, maar de commentaar er bij is wél manipulatie. Dat noem ik smerig.

Rudi Vranckx, is het prototype van deze hoogmeesters in de leugen.

Om te beginnen: in een oorlog kan geen enkele verslaggever zijn werk doen als hij niet wordt beschermd door een van de legerpartijen.

Overigens laten de militairen ook geen onafhankelijke verslaggevers meer toe: de Amerikanen hebben de oorlog in Vietnam verloren door de verslaggeving van onafhankelijke reporters die bij de publieke opinie een afkeer van de oorlog wekten. Toen hebben ze beslist dat die onafhankelijke reporters werden afgeschaft. Alle legers ter wereld hebben dit overgenomen. Er zijn enkel nog “embedded” reporters aan het werk. Die krijgen enkel te zien wat “hun militairen” hun willen laten zien, en ze kunnen zich in hun commentaren niet permitteren om “hun kant” tegen de kar te rijden, want dat is levensgevaarlijk. Er bestaat dus geen objectieve oorlogsverslaggeving meer. Maar Vranckx en zijn collega’s doen wel alsof ze objectief verslaggeven. Het zijn leugenaars in dienst van de propaganda van hun kant. In het geval van Vranckx is dat de Navo.

De rotzooi van Vranckx wordt dan versterkt door de nieuwslezer thuis die altijd opnieuw de indruk wekt dat alles wat er in Oekraïne gebeurt, van de Russische kant komt. We zijn zo ver dat de mensen er zelfs niet meer over nadenken: het zijn de Russen geweest. Bewijzen zijn overbodig. Het is toch duidelijk ?

Dat het duidelijk is, komt door de verlaggeving van Vranckx en de steeds maar herhaalde boodschap in alle programma’s van de VRT die er mee te maken hebben: het zijn de Russen geweest.

Ondertussen voert de VRT in De Afspraak geregeld een zekere oud-kolonel Housen op als specialist. Housen in de Afspraak van vorige woensdag: “we moeten Poetin melden dat we hem zullen vinden, al is het in een put ergens in Siberië, en dat we hem, zijn familie en zijn maîtresses zullen vermoorden…” De man genoot er van en werd opgewonden  terwijl hij het zegde. De VRT laat psychopaten op ons los: de bedoeling: het wekken van haat. Ik dacht dat dat strafbaar was ?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *