Latijns-Amerika, Biden en het WEF

Uitpers

Francine Mestrum

Amerika! De achtertuin vraagt respect

Toen de mondialisering en de zogenaamde ‘vrijhandel’ nog hoog op de agenda stonden, 1994, dacht VS-President Clinton dat het goed kon zijn de Amerika’s bij elkaar te brengen om de landen van zijn ‘achtertuin’ een vrijhandelsakkoord te verkopen. Dat vrijhandelsakkoord mislukte. Dank zij de verenigde inspanningen van Chavez, Lula, Kirchner en een bijzonder sterke sociale beweging werd ALCA in 2005 in Mar del Plata definitief begraven

Blijkbaar durven een aantal Latijns-Amerikaanse landen wat Europa niet durft: de VS in zijn hemd zetten en onafhankelijkheid nastreven.

Je mag van mij denken dat Latijns-Amerika een ver van ons bed show is. Dikwijls is het dat ook, maar in deze tijd worden de geopolitieke factoren wél belangrijk.

Wat betracht Biden met zijn top ?

Als je Biden uitspreekt, moet je dadelijk aan dat geopolitieke spel denken. Dàt is waar de man mee bezig is: de strijd om de hegemonie over de planeet. Concreet is dat de strijd met China.

Ik heb het al gezegd: het is duidelijk dat de VS die strijd economisch niet kan winnen, dus zal het militair moeten gebeuren.

Door Oekraïne is Rusland al uitgeschakeld als bondgenoot van China.

Maar ook Biden heeft bondgenoten nodig. Zijn oorlogje met China zal niet zo maar een wandelingetje door het mooie Chinese landschap worden.

Van oudsher beschouwen de VS Latijns-Amerika als hun achtertuin. Maar ondertussen heeft de CIA daar zoveel rotzooi uitgehaald en vuile oorlogen op gang gebracht dat die Latijns-Amerikanen een gezonde achterdocht hebben ontwikkeld tegenover hun grote buur. Dat ze nu niet mee willen marcheren kan van groot belang zijn in de voorbereiding van de oorlog met China.

Het zou kunnen dat Biden met China hetzelfde spel wil spelen als met Rusland met Taiwan in de rol van Oekraïne, waarbij hij China in een situatie dringt waarin het niet anders kan dan Taiwan binnenvallen, waarna de hele wereld – althans de Westerse wereld – zich tegen de “waanzinnige” Chinese Poetin kan keren, waarbij economische sancties dan de eerste fase worden in de oorlog met China.

Maar wat als eerst Rusland of China een militaire basis neerpoten op Cuba en de VS zich verplicht voelt om Cuba binnen te vallen ? Dat zou aan de houding van het Westen niets veranderen. Onze mainstream media zouden ons overspoelen met berichten die die aanval verrechtvaardigen. Maar in de rest van de wereld, en zeker in Latijns-Amerika zou het een enorme aversie tegen de VS ontketenen. Een vijand in zijn achtertuin tijdens een oorlog met China, kan Biden missen als kiespijn.

Voor mij is dat het kader waarin Biden zoete broodjes bakt met Cuba en Venezuela.

Maar er is meer. Het wordt meer en meer duidelijk dat Klaus Schwab met zijn Wereld Economisch Forum in Davos een tandje bijsteekt. Hij zag in de coronapandemie een opportuniteit: ze maakte duidelijk dat enkel een wereldwijd gecoördineerde aanpak kon werken. Dat leidt naar de idee van een wereldregering. Ik ga er van uit dat hij nu denkt dat hij in de chaos na de derde wereldoorlog een wereld zal vinden die rijp is voor zijn nieuwe wereldorde.

Biden zit zeker mee in het WEF complot. Dat is de reden waarom hij bij zijn top ook CEO’s, vertegenwoordigers van de ‘civil society’ en van jongeren wil betrekken. Want het is opvallend dat de samenstelling van zijn top in de richting gaat van wat het WEF beoogt.

Schwab wil een nieuwe wereldorde waarin de wereld zal geleid worden door een wereldregering. Die wereldregering zal samengesteld zijn uit “corporate states”, daarbij komen dan de echt grote wereldwijde bedrijven, maar ook de wereld-ngo’s (zoals Amnesty, Greenpeace, Artsen zonder grenzen en de Bill & Melinda Gates Foundation) en tenslotte ook de Verenigde Naties. Hierdoor worden de gewone landen onbetekenende meelopers.

Ter verduidelijking en om het simpel te houden: de corporate state waar het hier om gaat is een staat naar het fascistische model van Mussolini.

In zo ’n staat heeft de overheid natuurlijk een enorme macht over de bevolking. Een echte democratie is in zo ’n staat niet mogelijk.

Het grote probleem van zo ’n wereldregering is het ontbreken van elk democratische legitimering: een relatief kleine groep machtigen zal beslissen wat goed is voor de mensheid.

In februari 2022 bracht het World Economic Forum een nieuw rapport uit waarin zij hun plannen uiteenzette voor de totstandbrenging van de Vierde industriële revolutie;[10] een samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld.[11] Dit zou het mogelijk maken om menselijk gedrag te beïnvloeden met autoritair toezicht. (Wikipedia)

Als ik het plan van Biden samen leg met dat van Schwab, dan heb ik nu al de CEO’s / de wereldgrote bedrijven en de civil society / de grote ngo’s gehad. Maar dat Biden ook jongeren wil uitnodigen is opvallend. Ook dat kadert in de plannen van het WEF: Nestlé meldt op zijn website van JAN 25, 2019: “Lancering van de Global Alliance for YOUth op het World Economic Forum in Davos met als doel om 6 miljoen jongeren te bereiken in 2022.”

Belangrijk in het WEF is het Forum van Young Global Leaders dat eind 2004 werd opgericht. 

Vandaar die jongeren op de top van Biden ?

Werkt Biden al aan de wereld zoals die er volgens hem en Schwab uit zal moeten zien na de derde wereldoorlog ? Het lijkt er op.

In ieder geval is dat niet de wereld waarin ik wil leven met een mensheid die door een beperkte groep machthebbers constant wordt gehersenspoeld om te functioneren zoals die machthebbers goed uitkomt.

Die wereld bestaat natuurlijk ook nu al. Maar als het Biden en Schwab lukt, zal die wereld dan officieel en goed gestructureerd en geperfectioneerd geïnstalleerd worden.

Lees de Brave New World van Aldous Huxley en vorm je eigen mening.

Doe ik nu aan complotdenken ? Het lijkt er wel op. Maar eigenlijk doe ik niets anders dan een verband leggen tussen zaken die onomstotelijk vast staan: Schwab en zijn WEF ijveren actief voor zo’n wereld geleid door een niet democratische wereldregering en onbeperkte manipulatiemacht. Er zijn factoren uit de WEF ideologie die terugkomen in de huidige plannen van Biden bij zijn top met Latijns-Amerikaanse landen. 

Ben ik zeker van wat ik zeg ? Neen, van zo ’n zaken kan je niet zeker zijn. Maar ik ben persoonlijk wel overtuigd.

Voor de rest moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken wat hij er van vindt.

PS Alexander De Croo is een belangrijke figuur in de club van Young Global Leaders.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *