Het verraad van Michel, Ursula von, De Croo

Uitpers

Freddy De Pauw

Polen als kompas van “nieuw” Europa

Duitsland en Frankrijk als centrale as van de Europese Unie (EU), zoals ten tijde van Merkel-Macron, is verleden tijd. Dat vinden althans de Europees-Atlantische kringen die oordelen dat Berlijn en Parijs veel te weinig hebben gedaan om Oekraïne tegen de Russische agressie te steunen

De Oost-Europese landen die na de implosie van de Sovjet-Unie bij Europa zijn gekomen, cultiveren een viscerale afkeer van de Russen. Dat is volkomen begrijpelijk. Ze hebben van de Tweede Wereldoorlog tot 1991 vijftig jaar onder het communistische juk geleefd, het ene land al wat erger dan het andere. Joegoslavië bijvoorbeeld behield veel meer vrijheid dan Polen. 

Al even begrijpelijk is dat deze landen na 1991 wilden aansluiten bij Europa.

Ondertussen wordt duidelijk dat die aansluiting voor sommige landen misschien toch wat te snel is gebeurd. Al voor de oorlog in Oekraïne had Europa voortdurend problemen met, vooral, Polen en Hongarije die niet helemaal dezelfde democratische principes en visie op de mensenrechten huldigen als de rest van Europa.

Normaal stelt Europa bindende voorwaarden aan een land dat wil toetreden. Bij sommige landen is daar wel snel overheen gegaan.

Daarbij is de druk vanuit de Navo om die landen in Europa op te nemen zeker bepalend geweest. Als ik de Navo noem, dan heb ik het eigenlijk over de VS. De andere Navo-landen zijn slechts slippendragers. En de leiders van Europa zijn schoothondjes die kwispelen als de Amerikaanse baas zijn vuile mond opentrekt.

De enige Europese leider die zich verzet heeft tegen de Amerikaanse dominantie was De Gaulle. Ik ben er van overtuigd dat ook de andere Europese staatshoofden inzagen welk smerig spel de Amerikanen in Europa speelden, maar ofwel waren ze verkocht ofwel gechanteerd. De VS heeft een officieel orgaan om mensen te chanteren: de CIA.

Neen, ik kan dat niet met smoking guns bewijzen, maar een beetje kritische blik op de geschiedenis van West-Europa na de Tweede Wereldoorlog brengt me wel tot die overtuiging.

Belgische diplomaten in de gezantschappen van Polen, Hongarije… hebben ooit getuigd dat de Amerikaanse diplomatie in die landen er op gericht was om die landen te gebruiken om Europa verdeeld te houden. 

Ondertussen moeten we ons gaan afvragen of zaken zoals het verbod op abortus in Polen niet op een of andere manier verbonden zijn met wat er zich op dat vlak afspeelt in de VS.

Natuurlijk gaat het niet enkel om de Amerikaanse kuiperijen. Ook daarzonder is het achterlijke Poolse katholicisme al een oorzaak van oerconservatieve ethische standpunten. Maar het is een klassieke truc van de CIA om al aanwezige tendensen te versterken en uit te buiten voor eigen voordeel.

Dat voordeel in dit geval is de verdeeldheid van Europa.

Wie de Europese geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog bekijkt moet altijd in het achterhoofd houden dat de Amerikanen niet in die oorlog zijn gestapt om ons te bevrijden van die gewetenloze Hitler en het benedenmenselijke nazisme.

Dat werd en wordt ons met de moedermelk ingetepeld; het hele onderwijs doet er aan mee, net zoals de totaal hypocriete mainstream media die onafhankelijke journalistiek pretenderen. Die onafhankelijkheid beperkt zich tot de verslaggeving over verkeersongevallen.

Onthou het voor altijd: als politieke leiders – zeker de Amerikaanse – het hebben over democratie, vrijheid, mensenrechten… liegen ze. Altijd ! Ze hanteren dan een verborgen agenda en wat ze in het openbaar uitkramen is misleiding, propaganda en manipulatie.

Kijk naar het verloop van de Tweede Wereldoorlog en je ziet het: de Amerikanen zijn in de oorlog gestapt toen het duidelijk werd dat wie er ook zou winnen – Hitler of Stalin – de vrede zou leiden tot een Verenigd Europa van Vladivostok tot Lissabon.

Dat verenigde Europese continent is onaanvaardbaar voor de Amerikanen want het zou hen op alle vlakken overtreffen. Dat Europa zou de dominante macht in de wereld geworden zijn; voor de VS ondenkbaar.

Het plan van de VS bij de Tweede Wereldoorlog is prachtig geslaagd: het Europese continent is mooi in twee stukken opgedeeld.

De koude oorlog was eigenlijk een klucht.

Rusland had bijna 24 miljoen burgers verloren in die oorlog. Het had de tactiek van de verschroeide aarde toegepast en zelf alle fabrieken, wegen, landbouwinstallaties – kortom zijn hele infrastructuur – vernietigd, daar waar de Duitsers dat nog niet hadden gedaan. Zijn leger was totaal uitgeput, zowel qua manschappen als qua materieel en het had geen economie, nodig om dat leger weer terug op te bouwen.

Toch werd ons met alle mogelijke middelen en media wijs gemaakt: de Russen komen !

Het Europese continent was in twee verdeeld en door de constante voeding van angst en vijandschap tussen de twee delen was er geen enkele kans tot vrede en verstandhouding. Net wat de Amerikanen wilden.

De Russische economie is nooit in staat geweest om een leger op de been te brengen dat in staat zou zijn om West-Europa te overrompelen.

Bij een goede cognac wilden in de jaren 80 hogere belgische militairen het wel eens zeggen: de Russen zijn geen bedreiging voor ons. In het openbaar zwegen ze natuurlijk als vermoord.

Precies daarom heeft de Sovjet-Unie zo fel ingezet op  atoombewapening. Een bewapening waarvan iedereen wist dat die enkel defensief kon zijn.

Van een reële Russische dreiging is nooit sprake geweest, maar iedereen geloofde de Amerikaanse propaganda en is er in getrapt.

Als Michel, Ursula von, De Croo écht de Europese belangen willen verdedigen, dan streven ze naar vrede met Poetin. Die heeft ook alle belang bij vrede met West-Europa. Leg me eens uit welk belang hij heeft bij ruzie met ons ?

Maar Michel, Ursula von, De Croo… en de hele rotzooi aan de Europese top verdedigen niet de belangen van Europa, maar die van de VS.

Ondertussen maakt de oorlog in Oekraïne toch wel héél duidelijk dat de belangen van Europa en de VS niét samenvallen: Europa lijdt en de VS maken winst.

We beleven misschien wel het ergste verraad uit de geschiedenis van de mensheid: de Europese leiders die de Europese bevolking schandalig verraden in dienst van het Amerikaanse grootkapitaal.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *