De stikstofcrisis

De politiek in belgië geeft op geen enkel vlak een mooi beeld.

De PS blijft de Waalse werker en belgië gegijzeld houden.

De graaiers wekken afkeer van de hele politieke kaste.

De stikstofcrisis heeft niets meer van doen met stikstof, doch enkel met partijpolitieke belangen.

Zowel de N-VA als de VLD hebben er alle baat bij dat de CD&V de boeren verliest: dan kan de partij even goed opdoeken. Dat zou de N-VA goed uitkomen. De VLD hoopt dan weer te overleven door de boeren in te pikken die de CD&V zou verliezen als de boeren zich door de CD&V finaal verraden zouden voelen.

Je krijgt dus twee partijen die het water aan de lippen staat en vechten om te overleven (VLD en CD&V). En een N-VA die niet zonder een aantal stemmen van die twee partijen kan, wil ze stand houden tegen het vlaams blok.

Kortom: het gaat om partijbelangen.

Op dit ogenblik zijn de N-VA en de VLD de verliezers in dit pokerspel.

De CD&V zal door haar halstarrige houding bij een aantal mensen afkeer wekken. Maar ze gaat er van uit dat ze die mensen toch al kwijt was.

Het zou me niet verwonderen dat Mahdi zijn rekening gemaakt heeft: kiezers bij- of terug winnen zit er niet in. De enige mogelijkheid om te overleven is houden wat hij heeft.

Puur ideologisch is de CD&V oorspronkelijk de partij waar mijn mensvisie (personalisme) het meest bij aansluit. Maar van die mensvisie vind ik niet veel terug in de politieke praktijk van de partij. Ze is zo gericht op macht dat ze de hoer van de westraat is geworden. En nu weigert die hoer haar benen open te doen (om het met Hoeyberghs te zeggen). Alleen doet ze dat niet omdat ze plots maagd is geworden.

Hoe het spel gaat aflopen ? Ik weet het niet. En eigenlijk interesseert het me ook niet. De boel is toch om zeep. We kunnen ons beter bezig houden met de vraag hoe we de volgende oorlog gaan overleven.

Ondertussen is er wel iemand die beter zijn mond zou houden: Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond. Nu is die Ceyssens pas voorzitter geworden. Je kan hem dus persoonlijk niet veel aanwrijven – denk ik.

Maar als grootste boerenorganisatie is het wel de Boerenbond geweest die de boeren naar alsmaar meer schaalvergroting heeft geleid.

Eigenlijk is het een verhaal van schandalige belangenvermenging: de Boerenbond overtuigt de boeren er van dat ze enkel kunnen overleven door schaalvergroting en via zijn bank (KBC) levert de Boerenbond de boeren dan de leningen voor die schaalvergroting. 

Die schaalvergroting betekent ook milieuvervuiling door mestoverschotten. De boeren kunnen daardoor hun eigen mest niet meer gebruiken en worden dus verplicht om kunstmest aan te kopen … bij de Boerenbond.

Door de schaalvergroting produceren onze boeren nu zoveel dat ze het merendeel van hun productie uitvoeren naar het buitenland.

Het argument van Brouns dat het stikstofakkoord de eigen voedselbevoorrading in gevaar zou brengen, is grotesk. Brouns is een leugenaar. Als morgen de helft van de boeren zou verdwijnen, zou er in belgië nog altijd ruim voldoende geproduceerd worden om in de eigen behoeften te voorzien.

Vergis je niet: ik leef echt mee met de verhalen van de boeren die je nu te horen krijgt. De boerenstiel is voor de overgrote meerderheid van de boeren veel meer dan enkel een stiel. Ik kan het weten. Ik kom zelf uit een boerenfamilie.

Geen slecht woord dus over de boeren. Van mij mogen ze iedere dag met hun tractoren naar Brussel rijden. Ze hebben gelijk in hun protesten.

Maar misschien moeten ze niet protesteren tegen Demir, maar tegen hun eigen Boerenbond en de CD&V die door allerlei slinkse politiek de Boerenbond altijd maar rijker heeft gemaakt.. Misschien moeten ze eisen van de KBC dat dié hen vergoedt, in plaats van dat te eisen van jou en mij.

En daarmee doet het stikstofdossier denken aan de Arco-affaire: zowel Boerenbond als ACV hebben zich zo ver in de kapitalistische rotzooi gewaagd dat ze hun leden een serieuze pad in de korf hebben gelegd.

Het komt er op neer dat ze zo fel het kapitalistische spel zijn gaan meespelen, dat ze zelf kapitalisten zijn geworden. Veel erger kan verraad niet zijn: aan je achterban wijs maken dat je een tegenmacht wil vormen tegen de macht van het kapitaal, en dan zelf volop zitten te vreten van de ruiven van dat kapitaal.

De top van het ACW moet zich eens goed gaan beraden. Ook als Leemans wettelijk volledig in orde is, en het gehuil van de andere partijen pure hypocrisie, dan nog blijft zijn houding een symptoom van wat er aan die ACW top bezig is.

Ik heb oneindig veel respect voor de leden en militanten van het ACW die zich op alle mogelijke vlakken inzetten voor mekaar en voor de samenleving. Maar de top moet dringend een Russische schop onder zijn kont krijgen, zodat het pluche er uit vliegt.

Het is duidelijk dat alles wat zich in dit land politiek en sociaal nog christelijk geïnspireerd noemt een zware zuiveringsoperatie nodig heeft. En die zal niet enkel moeten gaan over mensen, maar ook over allerlei structuren.

Overigens geldt dat ook voor zowat alle andere inspiraties. There is something rotten in the state of …

En de CD&V ? Vechten om te overleven ? Waarvoor ? Om een partij in stand te houden die niets meer te bieden heeft ?

Het is simpel, en het geldt voor alle partijen: ze moeten uitmaken waar ze voor staan, vanuit welk mensbeeld, en hoe ze vanuit dat mensbeeld aan politiek willen doen. Dat heeft niets van doen met poll’s of de mening van de burger. Een partij moet zich niet aanpassen aan de mening van de burger. Dat moet een regering doen. Een partij moet zich aanbieden aan de burger met een geïnspireerde inhoud. Als de burger zich daardoor aangesproken voelt, zoveel te beter. Als dat niet zo is, dan heeft het ook geen zin dat die partij aan de macht komt, of iets betekent in het machtsspel. Al de rest is verraad van de democratie.

En wie écht democratie wil schaft de politieke partijen gewoon af.

Lees hierover mijn blog van 8 februari.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *