Snode plannen en de massa slaapt

Doorbraak

Paul Boonefaes

De digitale enkelband die CBDC heet

Hoe de ECB en de Europese Raad een nieuw digitaal lijfeigenschap voorbereiden

Digitaliseer bankruns de wereld uit is de titel boven het artikel in De Tijd van 24 Maart waarin professor Jan Eeckhout, hoogleraar economie aan de Universiteit van Pompeu (Barcelona), pleit voor de snelle invoering van de Central Bank Digital Currency (CBDC). Volgens hem is het CBDC ‘een disruptieve oplossing die bankruns voor altijd bant

Ik geef toe dat ik tot niet zo lang geleden de berichten over het Wereld Economisch Forum afdeed als complottheorieën.

En ik wil nog altijd geloven dat het WEF ooit gewoon een samenkomst van rijken en machtigen is geweest die van gedachten wisselden, en waar zeker ook wel schimmige deals zijn afgesloten.

Maar nu ben ik er van overtuigd dat er meer aan de hand is. De grote baas van het WEF, Klaus Schwab, heeft een plan. Hij heeft een plan en hij heeft de middelen om het uit te voeren.

Zijn plan wil de wereld verbeteren. Hij wil de armoede wegwerken uit de wereld, de milieu- en klimaatproblemen oplossen, een constante vrede, en een massa die zich gelukkig voelt.

Daar kan niemand iets tegen hebben.

Maar de manier waarop hij dat wil doen betekent het einde van de menselijkheid.

Hij gaat er van uit dat de wereldproblemen enkel kunnen worden opgelost door een wereldregering – daar is iets voor te zeggen.

In die wereldregering zijn de nationale staten uiteraard ondergeschikt. 

De leiding van de wereld zou bestaan uit een kleine elite van commerciële multinationals (waarin de farma-industrie een prominente plaats heeft), NGO-multinationals, en de VN. Geen van deze organisaties zijn democratieën. Van een democratische wereldleiding is geen sprake.

Laat het duidelijk zijn dat een wereldregering nooit echt democratisch kan zijn. Het is gewoon niet mogelijk om wereldwijde verkiezingen te organiseren om leiders aan de macht te brengen. Onvermijdelijk zouden die verkiezingen een spel van pure manipulatie worden.

Je zou kunnen denken aan getrapte verkiezingen, maar ook dan is de schaalgrootte van die aard dat er op het einde geen democratie over blijft.

Schwab laat dus de idee van een democratische wereldleiding vallen.

Hij schenkt veel aandacht aan de zogenaamde vierde industriële revolutie: de digitalisering van zowat alles en waarbij robotisering een grote rol zal spelen. Het is duidelijk dat hij in deze revolutie de mens wil degraderen tot een programmeerbaar wezen. Een robot in mensenvlees.

Dat valt samen met het democratisch deficit. Als de leiding autoritair is, wordt de massa altijd gemanipuleerd. Digitalisering van de mens is de ultieme vorm van manipulatie.

Schwab erkent de nood aan manipulatie. Het feit dat  manipulatie een wetenschappelijke discipline is geworden, samen met de enorme technologische mogelijkheden, maken de wereld van Schwab mogelijk. Hij heeft er geen probleem mee om er gebruik van te maken.

Je krijgt dan een mens die tevreden is met zijn lot.

De uitspraak: “je zal niets hebben, maar je zal gelukkig zijn”, mag dan wel ten onrechte aan Schwab toegeschreven worden, ze drukt wel uit welk mensbeeld Schwab heeft.

De digitale munt waar Europa aan werkt en waar de auteur van het artikel op Doorbraak het over heeft, is inderdaad een efficiënt middel om de mens in de pas te laten lopen.

Er wordt beweerd dat er in China al iets bestaat dat in deze richting gaat met mensen die voordelen krijgen als ze op sociaal gedrag goede punten halen. Ik weet niet of dat echt zo is in China. In deze dagen waarin de propaganda ons klaar stoomt voor de derde wereldoorlog door een vijandbeeld van China op te hangen, moet je oppassen met berichten over China.

Maar als dit bericht zou kloppen en worden gebruikt als kritiek op het Chinese systeem, zou dat wel ongelooflijk cynisch hypocriet zijn, want bij ons zijn onze leiders bezig om het in een geperfectioneerde vorm te installeren.

Ik heb het al gezegd: vroeger zou ik een beetje meewarig geluisterd hebben naar dit soort verhaaltjes die aan de vijanden van James Bond doen denken, maar ondertussen is er een rapport van het WEF zelf waarin triomfantelijk wordt gerapporteerd hoeveel aanhangers het WEF de laatste jaren in machtsposities heeft gekregen. *

Dat is beangstigend.

Als je dat rapport samen neemt met wat de Europese commissie van plan is, is er echt reden tot ongerustheid.

Er zijn mensen die Schwab er van beschuldigen dat hij een communistische wereld (geen privébezit) wil installeren. Maar je kan even goed beweren dat het een fascistische wereld is.

In ieder geval is het een autoritaire wereld waarin de mens ontdaan wordt van zijn creatieve menselijkheid en individuele persoonlijkheid om volledig anoniem te passen in de massa.

Het is niet mijn wereld.

Het is verontrustend dat er geen enkele sociale organisatie de opstand tegen de plannen van Schwab  organiseert. Waar zijn de vakbonden ? Waar de kerken ? Hallo, Franciscus ?

In de betere wereld van Schwab worden de milieuproblemen en het klimaatprobleem efficiënt aangepast. Een aantal groenen zijn daardoor zo gecharmeerd dat ze in hun vastgeroest denken Schwab als de verlosser zien. 

Van de andere kant is het natuurlijk ook duidelijk dat de wereld van Schwab er pas zal komen na de derde wereldoorlog.

Aan die de strijd tegen die oorlog moeten we dus voorrang geven. 

Voor Schwab is die oorlog geen probleem: voor de verwerkelijking van zijn plannen lijkt het nodig om de wereldbevolking drastisch in te krimpen. Dat is door de oorlog toch mooi meegenomen.

Ja, we gaan echt naar de Brave New World. (Aldous Huxley)

  • Europese WEF  leiders

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *