Hoe links zijn Ecolo en Groen ?

Doorbraak

Koen Metsu en Julien De Wit

Belangenconflict bij Ecolo?

Coup de théâtre in de Wetstraat na een vraag van de N-VA Kamerfractie aan staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz. N-VA stelde zich vragen bij de toekenning van federale subsidies aan het Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique (CCIB). De fractie vroeg deze subsidies tijdelijk op te schorten voor nader onderzoek door de Staatsveiligheid

Om te beginnen: wat is er aan de hand als een partij schrik heeft van een onderzoek door de Staatsveiligheid ? In ieder geval is er iets te verbergen. Het erge hieraan is dat Ecolo dus wéét dat er iets te verbergen is. En als het dat weet, weet het ook wàt er te verbergen is.

Hoe komt het dat Ecolo dat doorgaat voor een linkse partij, religieuze actiegroepen steunt die af willen van de scheiding van kerk en staat ?

Lees hierbij dit artikel op VRTNWS

Blijkbaar is Ecolo ernstig geïnfiltreerd door extremistische moslims. Dat de partij de vraag van de N-va afwijst toont aan hoe groot de invloed van deze extremisten is. 

En op Sampol schrijft Freddy De Pauw: “In België krijgt Ecolo het verwijt ‘te royalistisch en katholiek’ te zijn. De partij is intussen naar het centrum opgeschoven, met leiders die een tijdlang hebben geflirt met Didier Reynders.”

Laat het dus duidelijk zijn dat er binnen Ecolo een sterke katholieke inslag zit. Dat maakt het ook niet verwonderlijk dat er een binding is met het extreem-katholieke belgische koningshuis.

De mensen die er zo maar van uitgaan dat Ecolo links is, moeten zich toch maar eens vragen gaan stellen. Net zoals de linksen die Groen stemmen terwijl meer en meer duidelijk is dat vooraanstaanden in Groen banden hebben met het belgische grootkapitaal, waarbij ook nu uiteraard weer het koningshuis in het vizier komt.

Wat is er fundamenteel aan de hand ? Conservatieve katholieken vinden dat de invloed van de katholieke kerk op de belgische samenleving en politiek veel te fel verminderd is. Ze hebben heimwee naar de tijd dat er zonder toestemming van de belgische bisschoppen geen diepgaande beslissingen op maatschappelijk gebied konden genomen worden. Ze willen dat de godsdienst meer zichtbaar wordt in het openbare leven. En dus steunen die katholieken de eis van de moslims om de hoofddoek altijd en overal te mogen dragen. Daar zit een zekere logica in: wat je voor je zelf opeist, mag je een ander niet weigeren.

Er ontstaat dus een duivels pact tussen twee religies. Satan glorieert. 

Het is natuurlijk ook een centenkwestie. Af en toe komen er atheïsten te voorschijn met de eis dat de verloning van katholieke bedienaars van de eredienst door het ministerie van justitie, wordt stopgezet. Dat ondertussen ook de lonen en pensioenen van de imams door de belgische belastingbetaler worden opgehoest, versterkt natuurlijk het bondgenootschap om die eis van de opgedoken atheïsten af te wijzen.

Die katholieken weten ook dat de overgrote meerderheid van wat vroeger de katholieken waren niet erg strijdvaardig meer is voor de verdediging van de belangen van de pastoors. De moslims cultiveren die strijdvaardigheid wel nog. Ze zijn dus welgekomen om voor de katholieken de kastanjes uit het vuur te halen. De katholieken jagen de moslims voor zich uit in de veldslag om de invloed van religie op de samenleving. 

Nu vind ook ik dat religie het recht heeft om invloed uit te oefenen op de normen en waarden die gelden in een samenleving en daarbij in wetten worden omgezet. Net zoals er extremistische katholieken en moslims zijn, zijn er ook extremistische atheïsten. Zij ijveren voor een samenleving waarin religie totaal afwezig is. Ze maken dezelfde fout als de religieuze extremisten die de scheiding van religie en staat willen afschaffen.

Zowel religie als atheïsme moeten hun plaats krijgen in de samenleving. Maar die plaats moet niet worden afgedwongen door religieuze of atheïstische organisaties, maar door al dan niet gelovigen die handelen vanuit hun overtuiging. De katholieke kerk moet als kerk geen invloed uitoefenen. Katholieken mogen dat wel. Zo speelt de democratie. En zo blijft de scheiding van religie en staat gehandhaafd terwijl religie toch een plaats krijgt.

Ik heb er geen enkel probleem mee om er voor uit te komen dat ik gelovig christen ben. Maar ik heb geen enkele nood om dat altijd en overal uit te dragen en van de daken te schreeuwen. De hoofddoek van de moslima is voor velen meer dan enkel een openbaar maken van persoonlijk geloof. Het kan ook een symbool zijn voor onderdrukking van de vrouw. Als het symbool is voor onderdrukking is de hoofddoek sowieso verwerpelijk. Als het een openbaar maken van persoonlijk geloof is, is het totaal overbodig en in een aantal situaties ongepast of zelfs onaanvaardbaar.

Ondertussen laat Ecolo zich dus intens infiltreren door agenten van de imperialistische en onverdraagzame islam. Electoraal opportunisme zal zeker meespelen. Maar dus ook religieus opportunisme: katholieken die in moslims bondgenoten zien.

Alleen zijn die bondgenoten veel gevaarlijker dan de relatief onschadelijke katholieken omdat de boodschap van de islam die zij uitdragen veel gevaarlijker is.

Ze is gevaarlijker omwille van de inhoud. Want die katholieken aanvaarden expliciet de aanwezigheid van andere religies, al zeker van die ene religie die ze het hof maken, de islam. Maar die islam ijvert voor het alleenrecht op dominantie van de samenleving.

Zullen wij binnen afzienbare tijd onder de sharia leven ? Het zal niet voor morgen zijn.

Maar de extremistische moslims zijn er wel van overtuigd dat hun tijd ooit komt. En er zijn tekenen van hoop voor hen. In Groot-Brittannië leven al tienduizenden moslims onder het shariarecht. Ook bij ons zijn er al wijken waarin de facto volgens de sharia wordt geleefd.

En ze rekenen op hun demografische bonus. Die is geen uitvinding van Philippe De Winter. Erdogan heeft de Duitse moslims opgeroepen om veel kinderen te maken om de invloed van de islam te versterken.

Maar zelfs als de extremistische islam geen bedreiging zou zijn voor onze samenleving en rechtstaat, dan nog zouden we ons met hand en tand moeten verzetten tegen de verspreiding van dat gedachtengoed. Wat denk je: zou je het bestaan van nazisme en nazi’s aanvaarden omdat ze toch geen kans zouden maken om heel Duitsland te veroveren ?

Ondertussen weten de mensen die voor Ecolo en Groen stemmen waar ze aan toe zijn.

 

 
 
 
 
 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *