Heeft Bouchez het cordon gebroken ?

Doorbraak

Christophe Degreef

En toen brak het cordon

Moedige Bouchez neemt het op tegen Tom Van Grieken. En maakt het label “extreemrechts” overbodig.

Donderdag 21 april 2022. Niet dat de datum in de geesten zal blijven leven. Niet dat de wereld beefde. Niet dat Vlaanderen onafhankelijk werd. En toch. Het Vlaams Belang werd ontvoogd, die dag

Christophe Degreef overdrijft als hij zegt dat nu het cordon gebroken is. Waarschijnlijk komt dat omdat hij zo graag zou hebben dat het zo is. In Vlaanderen betekent het debat tussen Bouchez en Van Grieken niets. In Wallonië is het wereldnieuws en wekt grote verontwaardiging, zowel bij liberalen als bij socialisten.

Even verduidelijken: het gaat over twee verschillende cordons. Het ene gaat over inhoudelijke discussies in de media. Dat cordon wordt in stand gehouden in de Franstalige media. Het andere gaat over samenwerking in beleid. Dat cordon wordt tot nu toe in stand gehouden in Vlaanderen. Maar Vlaanderen houdt dus niet het media-cordon aan. “Tot nu toe.” De vraag is of dat beleidscordon nog mogelijk is, moest het vlaams blok bij de volgende verkiezingen (ten laatste in 2024) een uitslag behalen waarbij het incontournable is, zo niet in de cijfers, dan toch democratisch gezien.

Tussen haakjes: als het over de volgende verkiezingen gaat, zeg ik met opzet “ten laatste” omdat Jens Stoltenberg volgend jaar op pensioen gaat als secretaris-generaal van de Navo. Het gedrag van De Croo maakt duidelijk dat hij ambities heeft om Stoltenberg op te volgen. Het vertrek van De Croo zou het einde van Vivaldi kunnen betekenen. Er zijn nog andere oorzaken denkbaar voor het opdoeken van Vivaldi, maar die lijken niet waarschijnlijk omdat Vivaldi wordt samengehouden door de schrik voor verkiezingen en de belangen van het grootkapitaal rond het koningshuis.

Terug naar het cordon en meer speciaal naar het media-cordon.

In de eerste plaats kan je je afvragen of dat cordon het gewenste effect heeft. De Franstaligen zeggen van wel, en wijzen daarvoor naar het succes van het vlaams blok in Vlaanderen waar er geen media-cordon is. Dat is nogal kortzichtig, want inderdaad: nu is het vlaams blok pertinent aanwezig in de Vlaamse media omdat die rekening houden met het aantal zetels in het parlement. Wie veel zetels heeft komt meer aan bod. Maar voor de succesverkiezingen van het vlaams blok, kwam het dus veel minder in de media en toch behaalde het die successen.

Nu krijgt ook in Vlaanderen extreem-rechts in de media niet zo maar gewoon plaats voor propaganda. Het gaat altijd over debatten met woord en wederwoord. Wallonië weigert die debatten. Eigenlijk geeft het daarmee toe dat het er niet in gelooft dat een “democraat” – of hij nu liberaal of links is, maakt niets uit – het debat kan winnen tegen extreem-rechts.

Bouchez is er van uitgegaan dat hij het debat wél kon winnen en op die manier mensen winnen voor zijn liberalisme en overtuigen dat extreem-rechts fout zit.

Bouchez is daar niet in geslaagd.

En hij is daar niet in geslaagd omdat hij is blijven steken in politieke anekdotiek: eigenlijk kwam zijn betoog er op neer dat Van Grieken enkel slogantaal verkoopt, maar hij zelf aan echt bestuur doet. Dat is van een oppervlakkigheid die gewoon stuitend is. Daarbij is ze ook nog hypocriet, want je kan niet er alles aan doen om te beletten dat iemand aan het bestuur komt, en hem dan verwijten dat hij niet aan besturen toekomt.

Als het over extreem-rechts gaat, wil ik inzichten krijgen over de ideologie van dat extreem-rechts en ik wil die ideologie geplaatst zien tegenover begrippen van menselijkheid, medemenselijkheid… Bij die ideologie van extreem-rechts heb ik het dan over fascisme en nazisme; over niet-democratisch autoritair leiderschap; over eigen volk dat niet enkel eigen is, maar ook superieur aan andere volkeren en dat andere volkeren ziet als vijanden…

Je kan tegen nationalisme zijn. Ik ben tegen nationalisme. Maar ik zie niet in waarom het nationalisme van De Wever monddood zou moeten gemaakt worden. Wie het vlaams blok monddood wil maken, moet aantonen dat het een ander nationalisme voorstaat dan de Wever en waarom dat vlaams blok nationalisme onaanvaardbaar is.

Daar heeft Bouchez het met geen woord over gehad met Van Grieken. Bouchez heeft niet extreem-rechts bekampt, maar een concurrerende partij. (Op het vlak van het voortbestaan van zijn geliefde belgië.)

Nu zijn er twee mogelijkheden: ofwel is het vlaams blok inderdaad een fascistische en nazistische partij, ofwel is het dat niet. Als het dat niet is, is het cordon sanitaire een miskleun.

Overigens kan je hetzelfde toepassen op de PVDA. Maar die is hier niet het onderwerp.

Ik heb gesprekken gevoerd met mensen die voor het vlaams blok stemden. In mijn ogen goede mensen. Ze ontkenden met klem dat ze fascisten waren of nazistische ideeën hadden. Als je die mensen wil weghalen bij het vlaams blok omdat het nazistisch is, moet je hen aantonen dàt het vlaams blok nazistisch is. Als je dat niet kan is het vlaams blok een partij als alle andere. Je verschilt dan met die partij van mening over allerlei zaken waarvan sommige fundamenteel kunnen zijn, maar je hebt geen reden om die partij uit het democratische spel te houden. Als je dat wél doet bega je zelf een vorm van autoritair gedrag.

De mensen van het vlaams blok waar ik het hierboven over had, hebben me niet kunnen overtuigen dat het vlaams blok niét nazistisch of fascistisch is. Maar andersom heb ik hen ook niet kunnen overtuigen dat het dat wél is. Van Grieken doet er ook alles aan om het te ontkennen. Ik denk dat hij hierbij liegt, maar ik kan begrijpen dat mensen hem geloven.

Het is moeilijk om in discussie te gaan met iemand die niet bekommerd is om de waarheid. Zulke discussie heeft niet veel zin.

Daarmee wordt duidelijk dat niet veel debatten tussen politici zinvol zijn. De meesten zijn gepatenteerde leugenaars. Het ergste is misschien nog wel dat ze op een ander niveau liegen dan Van Grieken. Van Grieken liegt op een dieper niveau over de grond van zijn denken. De meeste andere politici hebben die grond zelfs niet meer en van diepte is in hun denken geen sprake. Het zal wel zijn dat ze het vlaams blok niet kunnen aanvallen op zijn basisideologie.

En zolang niet iemand die slimmer is dan ik het fascisme en nazisme van het vlaams blok aantoont, heb ik geen grond om op te staan als ik zeg dat Van Grieken liegt. 

Maak me nu maar uit voor sympathisant van het vlaams blok.

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.