Wat is er nog links aan links ?

Doorbraak

Mathieu Cockhuyt

Islamo-gauchisten capituleren voor het islamisme

De spreidstand van de links-progressieve elite

De Turks-Nederlandse schrijfster Lale Gül heeft het gehad met de linkse hypocrisie. ‘Feministen gaan helemaal los als het over witte mannen gaat, maar hebben die mannen een andere huidskleur, dan is het ineens hun zaak niet meer’. Ook tijdens de herdenking van de aanslagen van 22 maart ging er verdacht weinig aandacht naar de beweegredenen achter de aanslag van activistische onverdraagzaamheid op de westerse beschaving. Beneveld door cultuurrelativisme is het goedpraten van mensenrechtenschendingen de communis opinio bij de islamo-gauchisten. Over de olifant in de kamer hoor je de moraalridders en tolerantiepredikers immers niet

Wat is dat toch met wat zich bij ons links noemt ? Ik begin er stilaan een echte afkeer van te krijgen. Je kan het oneens zijn met mensen, maar dat betekent niet dat je niet in dialoog kan gaan. Maar met dit links is elke dialoog onmogelijk. Het ontkent feitelijkheden, liegt, spartelt in intellectuele oneerlijkheid en misschien nog wel het ergste: het is gewoon onverdraagzaam en weigert zelf elke dialoog. Als je het niet met ze eens bent, word je niet gevraagd waarom, maar krijg je dadelijk een vernietigend etiket opgeplakt: islamofoob en dus discriminerend, racist, fascist, vlaams blokker, en raar maar waar voor velen nog erger: n-va-er.

Het mag dus duidelijk zijn dat ik het niet enkel over de linkse houding tegenover de islam heb. Cockhuyt heeft het in zijn artikel op Doorbraak genoeg duidelijk gemaakt: de manier waarop links weigert om de rotzooi te zien in de islam zoals die zich nu bij ons voornamelijk voordoet, is gewoon walgelijk.

Ik denk dat mijn standpunt genuanceerd is: ja, misschien zelfs de meeste moslims zijn in hun concrete gedrag niet problematisch en er is dus geen enkele reden om die mensen scheef te bekijken. En ja, er zijn zeker moslims die proberen om oprecht een vorm van islam te “ontwerpen” en te belijden die samengaat met onze waarden en samenleving. Maar ik denk dat deze moslims een grote minderheid zijn en bij mijn weten is hun ontwerp nog niet echt ver gevorderd. Wat er ook van zij, die mensen moeten gesteund worden. Maar er is zeker ook een beduidend aantal moslims die een islam aanhangen die totaal onaanvaardbaar is in onze samenleving, en al zeker vanuit links standpunt. Een aantal van die mensen zijn nog gematigd in hun gedrag, maar de ideologie die ze aanhangen is dat niet. Mag ik er dan voor waarschuwen dat er een moment kan komen dat ook deze moslims, gedragsmatig gematigd, maar aanhanger van een onaanvaardbare ideologie, zouden kunnen overgaan naar een meer consequente beleving van hun ideologie ? 

Moet je daarbij een intellectueel genie zijn om het onderscheid te kunnen maken tussen de mens en de ideologie, waarbij je begrip toont voor de mens, maar de ideologie veroordeelt ? Van deze veroordeling merk ik niets in het discours van links.

Ondertussen maakt deze bende zich druk over een uitspraak van het Vaticaan in verband met homofilie. Zoals blijkt uit de reacties van de belgische bisschoppen is die uitspraak zelfs gewoon vanuit christelijk standpunt totaal achterlijk. Maar goed, het gaat over religie of liever over de christelijke religie en dan zijn alle redenen goed om over de rooie te gaan. Dat is blijkbaar niet zo als het over de islam gaat. Als het Vaticaan zegt dat homo’s niet mogen huwen is dat voor links een gevolg van de christelijk inhoudelijke leer. Maar als moslimjongeren in Brussel een homokoppel in mekaar slaan heeft dat niets te maken met de islam, maar is dat het gevolg van het feit dat ze door het racisme van de Vlaming in achtergestelde wijken opgroeien in armoede. En ja, iedereen weet toch dat armoede leidt tot homohaat…

Maar voor mij even erg en misschien zelfs nog erger dan de verdediging van het islamofascisme is het onvoorstelbaar belachelijk enthousiasme van links bij de Green Deal van Ursula von. Ook hier speelt weer een vorm van blind makend fanatisme, maar nu in verband met de klimaatproblemen.

Van mij mag je denken dat elektrische wagens de opwarming van de aarde gaan voorkomen, maar is het niet wraakroepend dat links zelf geen enkele visie heeft op de aanpak van de klimaatproblematiek en gewoon meeheult met de kapitalistische politiek van Ursula von die op haar post zit met slechts één doel: de verdediging van de belangen van het grootkapitaal ? 

Ik wil positief blijven: waarom zie ik bij links geen enkel initiatief voor coöperatieve productie van elektrische wagens ? Waarom legt groene hypocriete Tinne haar eieren helemaal in het mandje van de grootkapitalistische energieleveranciers ? Omdat die klant zijn van haar advocatenkantoor ?

Ja er zijn hier en daar zeer beperkte private linkse initiatieven van coöperatieve alternatieve energieproductie. Ik juich die toe en vind de kleinschaligheid belangrijk. Maar waarom is er in Vlaanderen geen golf van kleine, samenwerkende coöperatieven rond windmolens of zonnevelden ?

Ondertussen steunt links enthousiast de paniekzaaierij van gevallen zoals Anuna. Die paniekzaaierij heeft slechts één doel: de domme massa zo ver krijgen dat ze de lasten aanvaardt die de Green Deal gaat opleggen aan de gewone mens om de winsten van het kapitaal te waarborgen.

Ook op gebied van migratie huilt links vrolijk mee in het kapitalistische bos en weigert halsstarrig in te zien en te erkennen dat de migratie zoals ze zich nu aandient in de kaart speelt van het kapitaal doordat ze de arbeidsmarkt verstoort; daardoor druk zet op de lonen en op de financiering van de sociale zekerheid; en het kapitaal voorziet van een voorraad van goedkope arbeidskrachten die bereid en geschikt zijn voor part-time en flexibele jobs, uitzendarbeid en jobs met een loon waarvan een mens gewoon niet kan leven. De sociale zekerheid wordt afgebroken en links staat er bij en kijkt er naar. Nog erger: het steunt de migratie, het kapitalistische mechanisme voor die afbraak.

Tenslotte, heel kort: het linkse belgicisme is voor mij totaal onbegrijpbaar. Het wil absoluut een Vlaamse solidariteit in stand houden met een Waalse vorm van socialisme die een aanfluiting is van wat socialisme zou moeten zijn. Wil een linkse Vlaming mij eens uitleggen waarom Vlaanderen een regio zou moeten steunen die eigenaar is van een wapenfabriek die uitspraken van de Raad van State omzeilt om wapens te leveren aan Saoedi-Arabië, wapens die worden ingezet in de genocide in Jemen ? Als het in hun kraam past zouden de Amerikanen bereid zijn om in naam van ethische principes een oorlog te beginnen tegen zulke regio.

Links ? Ik geloof nog altijd dat die linksen het oprecht menen. Maar als mensen die het oprecht menen onbewust in de kaart spelen van de vijand, zijn het nuttige idioten.

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *